Bexells dag i Bexellska ryggåsstugan

11/7 kl 13-16

Visningar, program, kaffeservering och bokförsäljning i Bexellska ryggåsstugan och trädgården.

Samarrangemang: Hallands kulturhistoriska museum, Kulturmiljö Halland och Föreningen Varbergs Museum.