Föreningen Varbergs museum – årsmöte

Museiföreningens årsmöte.
För medlemmar i föreningen.