Öppna stugornas dag, Kungsäterbygden ett gränslöst gränsland

kl. 15:00-18:00
Kungsäters Hembygdsförening håller öppet museet på Stacke magasin med kaffeservering. Vi lyssnar till ett samtal med Bo Emanuelsson, känd historieskrivare från Veddige, om att leva i gränsbygd på 1600-talet. Bo berättar lite om 1600-talets många krigarkungar och vi tar del av historier kring Stackenäs gård och de omtalade ʺStacke junkrarnasʺ liv. Samtidigt har Svenska kyrkan guider vid Kungsäters kyrkoruin som har mycket historia att förtälja.

Samtal med Bo Emanuelsson om livet på 1600-talet sker ca 16:00 på magasinet.

Fri entre,  självkostnadspris på kaffeservering, lotterier Större sällskap meddelar sig med Hembygdsföreningen