Rädd?

En upplevelsebaserad fotoutställning om rädslor och fobier.
Utställningen berör såväl dåtidens som dagens rädslor med iscensättningar och fotografier där besökarna får fundera kring vad vi egentligen är rädda för och hur dagens rädslor skiljer sig från historiens. Olika rädslor skildras i bild och film och rummet innehåller även en upptäckardel för barn.

Produceras av Hallands kulturhistoriska museum.