Spåren under staden

Arkeologi i en strandkant
En utställning i samband med bygget av Varbergstunneln och de stora arkeologiska utgrävningarna som projektet medför.
I utställningen presenteras även material från tidigare arkeologiska utgrävningar och den information de gett oss om hur staden har flyttat, vuxit och förändrats från medeltid till idag.

Produceras av Hallands kulturhistoriska museum.