FIRA DEMOKRATIN!

FIRA DEMOKRATIN!
Utställningen öppnar
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Kungens stall.

En vandringsutställning från Sveriges riksdag. För drygt 100 år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Arbetet med att få rösträtt var en av de stora folkrörelserna under början av 1900-talet och både män och kvinnor kämpade för att få möjlighet att rösta i riksdagsvalen. En viktig del av den svenska demokratins historia!
I anslutning till utställningen skildras också den rösträttskamp som bedrevs på lokal nivå. Vilka var eldsjälarna och vad gjorde de för att nå sitt mål?
Utställningen visas på Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Fästningen.