Vernissage Fotosalong 2019 “Vinnare och förlorare i svensk natur”

Fotoutställning producerad i samverkan mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet.

kl. 14.00 Invigning av utställningen

kl. 14.30 Naturfotograf Magnus Elanders håller föredrag och tar avstamp i vardagsmiljön runt hemmet i Sörmland. Och fortsätter sedan med flera stopp runtom i världen för att hitta vinnare och förlorare i andra världsdelar.

Mäktiga havsörnsvingar har blivit en vanlig syn på himlen i Sverige. Men luften fylls inte längre av lärksång. Vargen är tillbaka i våra skogar. Förutom älg kan den idag jaga vildsvin och dovhjort som ökat explosionsartat.Vår djurvärld förändras hela tiden. Några vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss, ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till. Vinnare och förlorare i svensk natur är temat i den utställning som nu öppnas på Hallands kulturhistoriska museum. Budskapet är att naturen hela tiden är föränderlig. Det gäller inte bara här hemma, utan överallt på vår planet. Både på land och till havs.