VI BYGGDE VARBERGS FÆSTNING

Den danske kungen Christian IV lät bygga Varbergs fästning, men vilka var det egentligen som byggde?
I utställningen träder några av dem fram ur de historiska dokumenten och får liv i ljud, bild och film! 

Läs vidare +