Visning av utställningen och föredrag med Camilla Lugnet

UNESCO:s världsarv. Världsarv i Kirgizistan, Sverige och Grimeton.

Föredrag med Camilla Lugnet, verkställande direktör för Stiftelsen Världsarvet Grimeton och styrelsemedlem i nordiska världsarvsföreningen. Konstnär Kerstin Paradis Gustafsson medverkar och visar utställningen ”Kirgizistan konst och världsarv”

I samarbete med Världsarvet Grimeton.