Visning i Bexellska ryggåsstugan

Onsdag 11/7  Kl 13-16
Visning i Bexellska ryggåsstugan

Söndag 16/12  Kl 13-16
Julvisning i Bexellska ryggåsstugan

Entré:
Vuxen 40 kr
0–19 år fri entré