Skola

Ett besök på museet och fästningen kan fungera både som en introduktion i ett ämne eller som en fördjupning av ett tema, en epok. Vi erbjuder visningar av Varbergs fästning och museets utställningar liksom stadsvandringar och studielådor.

Boka visningar i våra basutställningar ”Halland genom tiderna”, ”Konstnärskolonin Varbergsskolan” eller ”Bockstensmannen”.
Boka visningar för tillfälliga utställningar, teater och teman.
Utbud för skola höst 2017

Kontakta museilektor Åsa Axberg, 0340-828 35, eller asa.axberg@museumhalland.se. För bokning, kontakta Marie Antonsson, 0340-828 45.

Nyhetsbrev

2017-08-23 Nyhetsbrev Förskola höst 2017
 2017-08-23 Nyhetsbrev Låg- och mellanstadiet höst 2017
2017-08-23 Nyhetsbrev Högstadium höst 2017
2017-08-23 Nyhetsbrev gymnasium höst 2017

 

 

 

 

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur!

I vårt uppdrag ligger att förmedla hela regionens kulturhistoria och här kan vi skräddarsy visningar av museets samlingar, arkiv, bilder och föremål utifrån läroplanen och era speciella önskemål.

I museet finns både nya basutställningar, tillfälliga utställningar och ett pedagogrum för barngrupper.

Kontaktperson  Åsa Axberg asa.axberg@museumhalland.se – 0340 – 828 35
Bokning – Marie Antonsson  0340 – 828 45 

Sök i Region Hallands kulturkatalog för barn och unga

www.regionhalland.se/kulturbarnunga

 

Nytt kring resestödet!

Från i år garanterar Region Halland minst 50 % av resans kostnad, där resestödet är 50 kr/resenär. Som vanligt ska ett pedagogiskt program ingå i besöket och besöksmålet ska ligga utanför den egna kommunen.
Läs mer på Region Hallands sida om resestöd för skolor

Vi söker deltagare till referensgrupp för utveckling av pedagogiska program

Vill du vara med och utveckla museet och våra pedagogiska program? Vill du vara med i vår referensgrupp? Kontakta ansvarig för skola Åsa Axberg, asa.axberg@museumhalland.se 0340 – 828 35.

Skola