Bästa biennalen

Inlagt den i kategorin Höstlov.

Skönheten i det förbrukade    

En workshop under två dagar med textilkonstnären Caroline Bonaldi på Hallands kulturhistoriska museum                                                                                                                                   

”Skönheten i det förbrukade” är en lekfull workshop i att hitta nytt i det redan använda. Vad gör oss unika och hur kan vi förhålla oss till samhällets ideal och normer på vårt eget sätt? 
Vi använder secondhandplagg och ger dem en andra chans att berätta något, vi sammanfogar plaggen på nya sätt och låter dem bilda textila bilder eller skulpturer. 
Genom ”ytliga” uttryck som kläder kan vi leka med vår identitet och samtidigt ge oss själva större utrymme och förståelse för vår egenart. Det unika ligger i vad vi väljer och hur vi sammanfogar oss till en helhet.                                                                                                                                                

INFORMATION

När? 3 NOV kl. 13–16 och 4 NOV kl. 10–13 
Var? Ateljé Borgen på Hallands kulturhistoriska museum
För vem? Barn och unga 12–14 år                                                                                         
Föranmälan? Ja, ring 0340–82831 och boka din plats!
Pris? Gratis      
Sista bokningsdag: den 29/10 

Max antal platser: 8                                                                                                                                                           

Bästa Biennalen i Halland

Den 23 oktober till 7 november arrangerar Bästa Biennalen den femte konstbiennalen, i syfte att främja barns och ungas möte med samtida konst. I år är den större än någonsin och äger rum i hela södra Sverige. 
Detta möjliggörs genom Regionssamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner; Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Bästa Biennalen har arrangerats i Skåne sedan 2013 och finansieras av alla medverkande arrangörer och regioner samt Kulturrådet. De halländska aktörernas medverkan samordnas av Konst i Halland.

För mer information och hela bästa biennalens program:

 Bästa Biennalen (bastabiennalen.se)

Dela detta med dina vänner