Ny museichef på Hallands kulturhistoriska museum

Inlagt den i kategorin Museet.

 1 Oktober tillträdde Curry Heimann som ny museichef på Hallands kulturhistoriska museum, då f d museichefen Agneta Boqvist gått i pension.

Hej Curry och välkommen till Hallands kulturhistoriska museum – berätta, vem är du?

Jag är 56 år, utbildad arkeolog och har arbetat med museifrågor på olika museer i Västsverige sedan 1980-talet, nu senast som museichef över Borås museer, tidigare i Skövde, Tidaholm och Karlstad. Jag är nu bosatt i Göteborg där min fru arbetar. Vi har tre vuxna barn, två barnbarn samt Lajka, en 14 år gammal gårdshund.

Jag motiveras av att utveckla museet som kulturinstitution och arena för samtal om historia och dess betydelse för vår samtid. Det är viktigt att synliggöra och föra ut museernas fantastiska samlingar som idag till stor del ligger dolda i slutna magasin.

Varför sökte du tjänsten i Halland?

För att Halland i allmänhet och Varbergs fästning i synnerhet lockade med sin fantastiska miljö och intressanta historia. Dessutom lockade det spännande ombyggnadsprojektet som pågår med att förnya museet med bättre tillgänglighet och nya utställningar till 2014.

På tal om ombyggnaden och nya utställningar, du kommer ju in i ett speciellt skede, vad har du för visioner om framtiden?

Varbergs fästning rymmer stora möjligheter för att förmedla kulturhistorien där kunskap och upplevelser kan inrymmas i intressanta utställningar. Nu får museet betydligt bättre möjligheter att lyfta fram samlingarna och gestalta fästningshistorien. Genom ökad tillgänglighet och med lockande museicafé, butik och fler tillfälliga utställningar ska museet bli ett intressant och roligt besöksmål året runt för såväl hallänningar som turister. Museet ska ge upplevelser  som inspirerar historieintresset och där nya Historiecentrum Halland ger möjlighet till att söka fördjupad kunskap.

Slutligen – vad betyder Bockstensmannen för dig?

Ett fascinerande och fantasieggande människoöde från medeltiden, som ger en unik inblick i dåtida levnadsförhållanden i Halland. Utställd i Varbergs fästning ges fyndet ytterligare dimensioner som tidsdokument från 1300-talet.

Dela detta med dina vänner