Projekt

IKON – Interregionalt Kultur Opplevelses Nettverk

*Projektet avslutades i maj 2012
 

Är ett gränsöverskridande samarbete i Kattegatt / Skagerrakregionen. Vi binder samman 48 museer, universitet, kommuner och regioner belägna i Nordjylland, västra Sverige och södra Norge.

Vårt mål är att locka fler besökare till våra besöksmål genom kunskapsbaserade upplevelser. Med hjälp av ny teknologi, berättarteknik och erfarenhet från nöjesbranschen och musik-/teaterscenen, vill vi förmedla historien på ett nytt sätt.Genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla våra kulturmiljöer vill vi skapa helårsturism och upplevelseekonomi med utgångspunkt från vårt gemensamma nordiska kulturarv.

Borgar, slott och herrgårdar
Hallands kulturhistoriska museum hör till gruppen “Borgar, slott och herrgårdar” ínom IKON, som fokuserar på att levandegöra känsliga kulturmiljöer med hjälp av ny teknik, kunskapsupp-byggande, historisk teater och evenemang. Det är ett treårigt projekt där Museet samarbetar med bland andra Statens Fastighetsverk, Region Halland och Kungälvs kommun – Bohus fästning

En uppgift är hur ljud-och ljusteknik kan användas för att rekonstruera raserade murar och väcka liv i historiska personer. En annan viktig fråga är att samarbeta för att utveckla olika guidade turer för att lyfta platsernas unika värden och berättelser.

I projektet vill Hallands kulturhistoriska museum hitta tekniska lösningar som är hållbara och enkla att underhålla för att levandegöra fästningens klimatsvåra och mörka utrymmen. Vi vill också skapa visningsmöjligheter som inte är beroende av språk, årstid eller personal. Ambitionen är också att hitta flexibla system och styrenheter för att kunna koppla ihop olika former av teknik.

Sommaren 2012:
Varbergs fästning 1612 – historisk film i bastion Vita munken
Träd in i kanonrummens mörker och upplev fästningens historia på ett helt nytt sätt. Året är 1612 och du får följa en rad dramatiska händelser som utspelar sig på och kring fästningen och som satt spår i dansk och svensk historia. Direkt på murarna projicerar vi scener  från krigsslag, högreståndsbröllop och nedbränningen av staden Ny Varberg. Filmen i bastion Vita munken är det största delprojektet i IKON för museet. Inom ramarna har också ny forskning kring Varbergs fästning och 1600-talet bedrivits vid Rigsarkivet i Köpenhamn. En programserie föreläsningar hölls också på årsdagarna som uppmärksammas inom projektet.  Läs vidare +

Sommaren 2011:
Gyllene sommarfest på Varbergs slott 1620
19 juni 2011 öppnar vi med stöd av IKON, utställningen som återskapar en överdådig festscen från Christian den IV:s dagar på Varbergs slott, dels rent visuellt men också med hjälp av doft och ljud. Nedanför slottet får besökaren samtidigt en  kontrasterande inblick hos en fattig bondefamilj. Varbergs fästning, som saknar bevarade interiörer, levandegörs här för besökaren på ett nytt spännande vis.

Pressmeddelande 2010-06-07
Upphandling pågår: Statens fastighetsverk söker kreativa och innovativa kompetenser i unik upphandling
Just nu pågår upphandlingen av kompetenser inom visualisering, scenografi, gestaltning, design och multimedieteknik till EU-projektet IKON, Interregionalt Kultur og Oplevelse Nätverk. Upphandlingen är unik i sitt slag på grund av att den genomförs som en kunskaps- och utvecklingsprocess. Upphandlingen riktar sig egentligen inte till någon specifik kompetens eller yrkesgrupp. I stället vill Statens fastighetsverk hitta kreativa kompetenser i nya konstellationer. Läs hela pressmeddelandet+

UNDERJORDISK VERKSAMHET  i Vita Munken på Varbergs fästning, den 26 juni – 22 augusti.
Med bidrag från Region Halland och med stöd av IKON visade museet sommaren 2010 Mikael Ericssons konstinstallation i bastion Vita munken.

 

Dela detta med dina vänner