Fynd av kritpipor

Inlagt den i kategorin Varbergstunneln.

I november undersökte arkeologerna området mitt för kvarteret Verkstaden, dvs precis söder om stationshuset i Varberg. På platsen har det legat ett pipebruk som var verksamt mellan 1756 och till någon gång innan 1800. 

Pipor är mycket vanliga kategorier av föremål vid grävningar i stadsmiljöer men fram till november hade arkeologerna endast hittat få.

Men, i några gropar i det som tidigare var strandkanten, hittades äntligen en större mängd trasiga/kasserade kritpipor, ca 1,5 kg. 

Det som är extra roligt och viktigt för Varberg/Halland och inte minst pipebrukets historia är att flera hittills okända piptyper och stämplar har hittats. Varbergs pip-produktion har varit ganska anonym i det arkeologiska fyndmaterialet men nu kan vi få en ökad kännedom om vilka pipor som tillverkats i staden.

När sedan piporna analyseras kommer man få veta mer om Varbergs specifika tillverkningsmetoder och dess hantverksskicklighet i fabriken. 

Att man inte hittat Varbergspipor på andra ställen i Sverige vad vi vet, kanske tyder på att de huvudsakligen producerades för lokal tobakskonsumtion i staden och inte fick någon större spridning utanför Varberg. 

Det verkar som att piporna är tillverkade efter en engelsk förebild på 1700-talet. En expert kommer att specialstudera piporna när analysarbetena tar vid efter att fältarbete är klart.

Arkeologerna har hittat en och annan Alingsåspipa och även från Stockholm så man kan förmoda att arbetarna rökte pipor från andra städer innan pipebruket kom igång i Varberg. 

Dela detta med dina vänner