Kulturmiljö Halland

Kulturmiljö Halland är en del av Hallands kulturhistoriska museum och arbetar med att ta reda på mer om de halländska kulturmiljöerna och hur man bäst tar hand om, använder och utvecklar dem. Det gör vi bland annat genom arkeologiska utgrävningar och byggnadsantikvariska undersökningar av olika slag. Vi arbetar också tillsammans med kommuner, länsstyrelse, Region Halland och civilsamhälle för att på ett mer övergripande plan se till att kulturmiljöer bevaras och utnyttjas på bästa sätt.

Kulturmiljöer finns överallt omkring oss, både på landsbygd och i städer. Det kan till exempel vara slott, gravfält, villor, höghus, åkrar, kyrkor, fabriker och torp. Dessa landskap, platser och byggnader som tidigare formats av människor är en tillgång också för oss i dag. De säger något om vår historia, erbjuder rum att bo och arbeta i och gör helt enkelt vår tillvaro mer intressant. Läs mer på www.kulturmiljohalland.se/

Dela detta med dina vänner