Lärarintroduktion till Fotosalongen! Tisdag 15/9 kl 16

Inlagt den i kategorin Skolbesök.

Gratis fortbildning för lärare!

Lärarintroduktion till Fotosalongen: tisdag 15/9 kl 16.00.

Fotosalongen Varberg 2015 fokuserar på fred i dess vidaste bemärkelse. Starka bilder från krig, konflikter, miljöförstöring och människohandel kan verka förlamande, men vi vill väcka engagemang, skapa diskussion och resonera runt lösningar! Hur bygger vi fred idag och hur kan den enskilda människan bidra till ett bättre samhälle? (åk 7-gymn)

Lärarintroduktionen är kostnadsfri! Anmälan till 0340 – 828 45, agneta.svensson@museumhalland.se

Dela detta med dina vänner