Litteratur

Ett urval av de böcker som finns i muséets butik. Saknar du någon bok kanske den inte är upplagd på hemsidan. 

Beställningar skickas till jesper.hillbom@museumhalland.se

Uppge titel och antal

Bockstensmannen och hans tid

Bockstensmannen och hans tid – Red. Pablo Wiking- Faria
Pris: 219 kr 

Varbergs fästning – och dess roll i Hallands historia

Varbergs fästning – och dess roll i Hallands historia – Red. Pablo Wiking- Faria
Pris: 250 kr 

Osköna ting

Osköna ting. En utställningsrevolution i Varberg – Eva Persson Pris: 44 kr (ord. pris 88 kr)

 

Museet på Varbergs fästning 100 år 1916-2016

Museet på Varbergs fästning 100 år – Pablo Wiking-Faria Pris: 56 kr

Freden, friköpen och järnplogarna

Freden, friköpen och järnplogarna – Pablo Wiking-Faria Pris: 220 kr 

Varbergs fästning - en tidsresa

Varbergs fästning – en tidsresa – Pablo Wiking-Faria Pris: 75 kr

 

När kärnkraften kom till byn

När kärnkraften kom till byn – Erik Hallberg Pris: 33 kr (Ord. pris 66 kr)

Vi byggde Varbergs fästning

Vi byggde Varbergs fästning –  Pris: 75 kr 

Bilder från häståldern

Bilder från häståldern – Pablo Wiking-Faria, Jenny Andersson Pris: 38 kr (Ord. pris 76 kr)

 

Historiska kartor över Halland

Historiska kartor över Halland – Pablo Wiking-Faria, Pär Connelid Pris: 195 kr

Skatten på Eneskär

Skatten på Eneskär – Sven Ingvar Pris: 149 kr

Jakten på Bockstensmannen

Jakten på Bockstensmannen – Peter Gissy Pris: 159 kr

 

Var é farfar plar?/Var är farfar någonstans?

Var é farfar plar?/Var är farfar någonstans? Bok på läjesmål och svenska. – Lovisa Bengtsdotter Pris: 185 kr

En brokigt blandad bukett

En brokigt blandad bukett. Festskrift tillägnad fd länsantikvarie Lennart Lundborg – Utskrift 18 – Red. Per Wranning Pris: 150 k

Berättelser från det södra hemmet

Berättelser från det södra hemmet. Arkeologi i Söndrums socken – Utskrift 16 Red. Per Wranning Pris: 150 kr

 

Vägsjäl. Arkeologi längs väg 117 i Halland

Vägsjäl. Arkeologi längs väg 117 i Halland – Utskrift 15 Red. Per Wranning Pris: 150 kr

Jägare, herdar & bönder

Jägare, herdar & bönder – Kolonisationen av ett västsvenskt landskap Gunnar & Britt-Marie Carlstedt Pris: 500 kr