Museitekniker

Inlagt den i kategorin Lediga tjänster.

Museets serviceavdelning ansvarar för besöksservice, lokaler, vaktmästeri, underhålloch teknisk produktion av utställningar. Som museitekniker arbetar...

Läs vidare +