Om Hallands Kulturhistoriska Museum

Ombyggnation 2013 – 14

  En angelägenhet för alla hallänningar! 1 oktober 2012 påbörjades ombyggnaden av Hallands kulturhistoriska museum....

Läs vidare +

Ett museum blir till

Några viktiga årtal: 1910-talet Militären har verksamhet i de flesta byggnader på Varbergs fästning, framför...

Läs vidare +

Mål Hallands kulturhistoriska museum

Bröllop

Museets egenart grundar sig på föremålssamlingarna och deras karaktär, liksom på fästningen som kulturmiljö

Läs vidare +

Föreningen Varbergs Museum

Föreningen Varbergs museum – en kort historik Norra Hallands Kulturhistoriska förening grundades 1916 och några av...

Läs vidare +

Organisation

Hallands kulturhistoriska museum ingår tillsammans med Hallands Konstmuseum i Stiftelsen Hallands länsmuseer. Sedan årsskiftet 2016...

Läs vidare +

Lediga tjänster

Museitekniker till Hallands kulturhistoriska museum Museets serviceavdelning ansvarar för besöksservice, lokaler, vaktmästeri, underhålloch teknisk produktion...

Läs vidare +

Kulturmiljö Halland

Kulturmiljö Halland är en del av Hallands kulturhistoriska museum och arbetar med att ta reda...

Läs vidare +