Ett museum blir till

Vy över fästningen. Foto: Matilda Ranch, 1904

Några viktiga årtal:

1910-talet

Militären har verksamhet i de flesta byggnader på Varbergs fästning, framför allt sommartid. Kronohäktet fanns kvar, men det mesta från fångepoken var borta. Privatbostäder i de lokaler som idag är vandrarhem.

 • 1916 Norra Hallands kulturhistoriska förening bildas den 21 juli 1916. Föreningen skapar samma år Norra Hallands Hembygdsmuseum med förvärvade föremål från bl.a. riksdagsman Alfred Bexells auktion. Museet kallas sedan för Varbergs museum fram till 1978.
 • 1917 Museet flyttar in i lokaler i Mellersta Valvet på Varbergs fästning och museisamlingen består av ca 1000 föremål. Det finns ingen uppvärmning i lokalerna.

1920-talet

Museet börjar ta över lokaler i både norra och västra slotts- byggnaderna. Hallands hembygdsförbund gör en uppdelning av verksamheten mellan museerna i Halmstad och Varberg. Varbergs museum får ansvaret för länets folkkultur och bygger upp ett omfattande folklivsarkiv med bl.a. uppteckningar, tidningsklipp och fotografier.

 • 1921 Journalisten och kulturhistorikern Albert Sandklef blir anställd som intendent på deltid, då han även arbetar som redaktör för olika lokaltidningar.
 • 1925 Museet flyttar in i slottsbyggnadens lokaler i norra längan där det finns kakelugnar som värmekälla. I bottenvåningen visas förhistoria och medeltida arkeologiska fynd, på andra våningen skapar man ett kyrkorum den s.k. ”kyrksalen” med kyrkliga föremål, på tredje planet visas allmogeföremål som textilslöjd, folkdräkter och bonadsmålningar.
 • 1929 Museet erhåller även västra längan dit man flyttar den arkeologiska delen och utställningen om äldre hantverk. Nu får man centralvärme i lokalerna.

1930-talet

Museet blir känt i hela Sverige med de sensationella fynden Kulknappen och Bockstensmannen. Alberts Sandklefs marknads- föring av fynden ger stor respons i tidens media.

 • 1932 Albert Sandklef får heltidstjänst som intendent/chef för museet. Samma år lämnas Kulknappen in till museet. Genom Sandlkefs forskning och PR-kunskaper får fyndet stor uppmärk- samhet som Karl XII:s förmodade dödskula. Den är en av museets stora attraktioner många år framöver.
 • 1936 Detta år hittas Bockstensmannen i Åkulla och genom Sandklefs försorg ställs fyndet ut på Varbergs museum och är sedan dess ett av Sveriges mest intressanta medeltida fynd. Bockstensmannen är museets absoluta klenod med nationell och internationell ryktbarhet.

1940-talet

Albert Sandklef skapar utställningar om lantbrukets- och byggnadernas historia i Halland. De är banbrytande pedagogiska utställningar i museisverige. Han samarbetar bland annat med konstnären Arvid Carlsson för att gestalta arbetet och redskapens funktion.

1950-talet

Stora renoveringar äger rum av Varbergs fästning på initiativ av Sandklef. Man renoverar bland annat Rikssalen genom att ett våningsplan tas bort och får ett stort rum med ca 7 meters takhöjd för olika arrangemang.

1960-talet

Museets stora sommarutställningar i Rikssalen med moderna konst och konsthantverk ökar besökssiffrorna till museet under 1960-talet. Man tar till nya sätt för att sprida kännedom om museets verksamhet.

 • 1961 Bengt-Arne Person tillträder som museichef och är verksam fram till och med 1992. Under 1960-talet gör han museet känt genom stora sommarutställningar med nutida konst och glas i Rikssalen. Han utvecklar kontakten och verksamheten med hembygdsföreningar och andra föreningar i hela länet och för in aktuella teman och samhällsfrågor i utställningar och verksamhet.

1970-tal

Museet får med införandet av länsmuseer i landet fler anställda. Utställningarnas antal ökar och museet blir ett av de mest besökta länsmuseerna i landet. Det pedagogiska arbetet med skolorna utvecklas och museibesök blir en naturlig del i skolans verksamhet.

 • 1979 Museet byter namn från Varbergs museum till Museet i Varberg under Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg. Bengt-Arne Person är chef över både Museet i Varberg och Museet i Halmstad.

1980-tal

Militären lämnar fästningen 1983 och museet har därmed verk- samhet i samtliga slottsbyggnader, samt uthyrning av lokalerna i Eskils källare och Rikssalen. Dessutom säsongsöppet på sommaren i Samfärdselmuseet som är inrymt i Kungens stall innanför första valvet.

 • 1987 Skagenmålare är museets stora sommarutställning i Riks- salen och slår publikrekord.
 • 1988 Båtmuseet i Galtabäck invigs som en filial till Museet i Varberg och har sommaröppet i samarbete med Tvååkers hembygdsförening.
 • 1989 Detta år renoveras våning 1 och 2 i norra längan av slotts- byggnaden. Museets reception får större yta och moderniseras. Albert Sandklefs gamla utställningar tas ner och den nya basutställningen Bygge och Bo i Halland öppnar.

1990-tal

Visningar på fästningen får extra personella resurser med hjälp av arbetslöshetsprojektet Levande fästning startar speciella barn- visningar och spökvandringar som senare utvecklas till dramatise- rade visningar på fästningen.

 • 1992 Den nya basutställningen Bondeliv invigs av f.d. stats- minister Torbjörn Fälldin. Utställningen bygger på fördjupad forskning och är ett samarbete med lantbruksrörelsen i Halland.
 • 1993 Museet börjar arrangera Medeltidsdagar på Varbergs fästning i samband med 650-års jubileet av två viktiga möten på Varbergs borg 1343.
 • 1995 Sommarutställningen Kon i konsten blir en stor publiksuccé.
 • 1999 Cykelmuseet öppnar i det nyrenoverade Kungens stall. 2000-talet

2000-tal

 • 2000 Museet i Varberg byter namn till Länsmuseet Varberg 2000 och behåller detta namn t o m 2011. Ny museichef blir Agneta Boqvist (2000 – 2012).
 • 2001 Museet arrangerar Mickelsmäss på Varbergs fästning första året, som sedan blir en av de stora publika evenemangen. Halländsk skördefest med regional närproducerad mat i alla delar av fästningen.
 • 2004 Statens fastighetsverk utlyser arkitekttävling för ombyggnad av museets samtliga lokaler. Det vinnande förslaget är ritat av Erik Wikerstål arkitekter och kallas Öppen fästning.
 • 2007 Konstnären Kjell Engman skapar en utställning i Vita munken, som av många anses vara den vackraste utställningen museet någonsin visat och som drog storpublik.
 • 2011 Nu byter museet namn till Hallands kulturhistoriska museum och får uppdrag via Region Halland att ha regionens kulturhistoria som huvuduppgift. Länsmuseet Halmstad byter namn till Hallands konstmuseum och får följaktligen konsten som sitt huvuduppdrag.
 • 2012 Museet får en ny chef: Curry Heimann. Ombyggnaden av västra längan påbörjas och museets personal plockar ner samtliga utställningar. Hela den fasta inredningen rivs och byggnaden är öppen från grunden upp till taknock. Ombyggnaden finansieras av Statens fastighetsverk, Varbergs kommun och Region Halland.
 • 2013 Arkeologiska utgrävningar görs i samband med rivningen och där man bl a upptäcker en bakugn från medeltiden. Museets personal arbetar fram synopsis till nya utställningar och ny inredning till samtliga lokaler.
 • 2014 Utställningslokaler, café, butik & reception samt hiss byggs färdigt och utställningar sätts på plats. Hallands kulturhistoriska museum nyöppnar i sina renoverade lokaler och utställningar 15 juni 2014.
 • 2016 Museet på Varbergs fästning – kärt barn har många namn – fyller 100 år!

 

Dela detta med dina vänner