Föreningen Varbergs Museum

Föreningen Varbergs museum – en kort historik

Norra Hallands Kulturhistoriska förening grundades 1916 och några av de mest drivande var doktor J S Almer (kustsanatoriet Apelvikens grundare), provinsialläkare Erik Uddenberg samt möbelhandlare C J Carlsson. Grunden till samlingarna kom från ett stort inköp efter riksdagsman Alfred Bexell, en privatsamlare som länge samlat kulturhistoriska objekt från Halland. Målet var att skapa ett hembygdsmuseum och det första museet inhystes i mellersta valvet på Varbergs fästning.

Redan 1919 fick verksamheten bidrag från både kommun och landsting och två år senare kunde man anställa en intendent för att sköta samlingarna – journalisten och hembygdsforskaren Albert Sandklef.

Sandklef blev den som formade samlingarna och redan från start samlade man in både föremål och arkivhandlingar med anknytning till Halland. Bockstensmannen som hittades 1936 och Kulknappen, den kula som sägs dödat Karl XII kom att bli två av de mest kända fynden.

Ett föreningsarkiv – Folkrörelsernas arkiv i norra Halland – inrättades i museet 1963.

1947 ändrades föreningens namn till Varbergs museum, förening för Hallands folkkultur och Varbergs historia.

Föreningen är en av stiftarna till Stiftelsen Hallands länsmuseer Varberg Halmstad och som började sin verksamhet i januari 1979. Stiftelsens uppgift var att ta över huvudansvar för samlingarna från museiföreningarna i Halmstad och Varberg. I samband med detta övergick föreningens ansvar i första hand till

…att inom Hallands län främja hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård…”

som det står i stadgarna. Detta sker i dag framförallt genom att ordna föredrag och exkursioner, ge ut en årsbok och uppmuntra alla former för regional kulturverksamhet. Föreningen fungerar i dag framförallt som en vänförening där också DU kan bli medlem!

 

Årsmöte för Föreningen Varbergs Museum

Föreningen Varbergs Museum samlade ett femtiotal personer vid årsmötet den 9/4 2015. Mötet hölls i Kafé Kulknappen där ordförande Hans-Erik Qvarnström välkomnade alla.

Grimetons hembygdsförening tilldelades föreningens kulturstipendium för deras insatser att sprida kunskap om Bexells talande stenar med motiveringen “2015 års kulturstipendiat har till synes tagit tänkespråket  ”Lev som du skulle dö i morgon arbeta som vore du odödlig” som en ledstjärna i sitt oförtröttliga arbete med Bexells talande stenar, som är hundratals. Sommaren 2014 började man arbetet med rengöring och ifyllning av tänkespråken, citaten och namnen huggna i sten. Vidare har man sammanställt en folder med tips om en lämplig promenadslinga i den vackra bokskogen kring Torstorp. Guidade visningar erbjuds även.”

Efter kaffet föreläste bebyggelseantikvarie Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland, om ”Varbergs stad – en hotad kulturmiljö?” som handlade om hennes arbete i Varbergs kommun. Hon visade även flera bilder.

Klicka på länken för att läsa 2015-04-09 Protokoll årsmöte

Årsmöteshandlingar
Föredragningslista inför Föreningens Varbergs Museum årsmöte 2015-04-09
Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Varbergs Museum
Bokslut för Föreningen Varbergs Museum 2014

 

 

Dela detta med dina vänner