Föreningen Varbergs Museum

Föreningen Varbergs museum – en kort historik

Norra Hallands Kulturhistoriska förening grundades 1916 och några av de mest drivande var doktor J S Almer (kustsanatoriet Apelvikens grundare), provinsialläkare Erik Uddenberg samt möbelhandlare C J Carlsson. Grunden till samlingarna kom från ett stort inköp efter riksdagsman Alfred Bexell, en privatsamlare som länge samlat kulturhistoriska objekt från Halland. Målet var att skapa ett hembygdsmuseum och det första museet inhystes i mellersta valvet på Varbergs fästning.

Redan 1919 fick verksamheten bidrag från både kommun och landsting och två år senare kunde man anställa en intendent för att sköta samlingarna – journalisten och hembygdsforskaren Albert Sandklef.

Sandklef blev den som formade samlingarna och redan från start samlade man in både föremål och arkivhandlingar med anknytning till Halland. Bockstensmannen som hittades 1936 och Kulknappen, den kula som sägs dödat Karl XII kom att bli två av de mest kända fynden.

Ett föreningsarkiv – Folkrörelsernas arkiv i norra Halland – inrättades i museet 1963.

1947 ändrades föreningens namn till Varbergs museum, förening för Hallands folkkultur och Varbergs historia.

Föreningen är en av stiftarna till Stiftelsen Hallands länsmuseer Varberg Halmstad och som började sin verksamhet i januari 1979. Stiftelsens uppgift var att ta över huvudansvar för samlingarna från museiföreningarna i Halmstad och Varberg. I samband med detta övergick föreningens ansvar i första hand till

…att inom Hallands län främja hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård…”

som det står i stadgarna. Detta sker i dag framförallt genom att ordna föredrag och exkursioner, ge ut en årsbok och uppmuntra alla former för regional kulturverksamhet. Föreningen fungerar i dag framförallt som en vänförening där också DU kan bli medlem!

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2016 för Föreningen Varbergs Museum

Verksamhetsberättelse 2017 för Föreningen Varbergs Museum

Verksamhetsberättelse 2018 för föreningen Varbergs Museum

Verksamhetsberättelse 2019 för föreningen Varbergs Museum

Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen Varbergs Museum

Dela detta med dina vänner