Mål Hallands kulturhistoriska museum

Museets egenart grundar sig på föremålssamlingarna och deras
karaktär, liksom på fästningen som kulturmiljö

Museets uppgift är att:

  • Genom uppbyggnad och bevarande av föremålssamlingar, arkiv och kunskap bidra till vårt kollektiva minne
  • Aktivt verka för att med historiens hjälp ge perspektiv på samtiden och därmed ett fönster mot framtiden
  • Tillföra nya infallsvinklar genom att söka samarbete med grupper utanför den egna sektorn
  • Sträva efter att nå alla invånare i regionen och skapa möten som inbjuder till delaktighet
  • Att förmedla hela Hallands historia för alla hallänningar och möta publiken där den är

Museet skall bidra till vårt kollektiva minne. Foto: Museets bildarkiv

Dela detta med dina vänner