Museets samlingar består av föremål, arkiv, bilder, bibliotek
och speglar länets folkkultur – med en tonvikt på 1800- och 1900-talen

Sedan 1963 ingår även Folkrörelsernas arkiv i norra Halland – med sina arkiv – som en självständig del.
Bildsamlingen innehåller ca 200 000 fotografier, och föremålssamlingen består av ca 70 000
kulturhistoriska föremål, samt 80 000 arkeologiska fynd.

Sök i samlingarna

Stora delar av våra samlingar är digitaliserade och sökbara på Digitalt museum. Här kan du söka fotografier och föremål.

Digitalt museum

Digitalt museum – cyklar

Se respektive ämnesområde för kontakt, bildbeställningar och bokning av besök

Våra samlingar

Arkiv

Museets arkiv består av flera olika delar; Folklivsarkivet, topografiska arkivet, urklippsarkivet, bildarkivet, filmarkivet, ljudarkivet

Läs vidare +

Föremål

1916 bildades Norra Halland Kulturhistoriska Förening vars samlingar ställdes ut i Mellersta valvet på Varbergs fästning....

Läs vidare +

Bibliotek

Museets bibliotekskatalog: Här kan du söka bland tusentals titlar med anknytning till Hallands historia, lokala författare...

Läs vidare +

Bilder

Hallands kulturhistoriska museum arkiverar och förvaltar dryga 200 000 historiska och samtida fotografier från hela länet!

Läs vidare +