Arkiv

Museets arkiv består av flera olika delar; Folklivsarkivet,
topografiska arkivet, urklippsarkivet, bildarkivet, filmarkivet, ljudarkivet

 

FOLKLIVSARKIVET

Folklivsarkivet består av uppteckningar, intervjuer, gårdsarkiv, personarkiv och mycket annat som är kopplat till museets verksamhetsområden och Hallands kulturhistoria. Du kan hitta uppgifter om seder och traditioner, byggnader, jordbruk och mycket annat.

BILDARKIV

I bildarkivet finns uppskattningsvis 1 miljon fotografier tagna mellan åren 1850 till idag. Det finns motiv från hela Halland och flera kända lokala fotografer finns representerade med originalmaterial; Severin Nilsson, Mathilda Ranch, Rune Öberg. Viss bildbyråverksamhet bedrivs. Kontakta museet för prisuppgifter och leveransvillkor.

URKLIPPSARKIV

Sedan början av 1900-talet har museet sparat tidningsurklipp rörande olika halländska ämnen som exempelvis Bockstensmannen, byggnader, nyhetshändelser, traditioner och annat som rör kulturhistora. Det personhistoriska urklippsarkivet innehåller födelsedags- och dödsnotiser om ca 32 000 personer med anknytning till Halland.

TIDNINGSARKIV

Museet har en stor samling dagstidningar från åren 1850-1950. Norra Hallands Tidning Vestkusten, Varbergsposten, Halland, Hallandsposten är bara några av titlarna.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I NORRA HALLAND

Folkrörelsearkivet har lokaler på fästningen. För mer information om verksamheten se: Arkivhalland

För att söka i arkivet

 

Frågor till arkivet:

arkiv@museumhalland.se

0340-828 46

Lottor. Bild från Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.

I Halland finns flera arkivorganisationer och en livaktig hembygdsrörelse – här länkar vi till dem!

Arkivhalland