Arkiv och bilder

Museets arkiv består av olika delar; Folklivsarkivet, topografiska arkivet, urklippsarkivet, bildarkivet, filmarkivet, ljudarkivet

Arkivet för Hallands kulturhistoriska museum
Arkivet öppet tisdagar & torsdagar 10.00-16.00 för bokade besök
Kontakt:
Museiarkivet: 0340-828 46 arkiv@museumhalland.se
Arkivet, Fästningen, 432 44 Varberg Visa på karta

Sök arkiv – NAD (riksarkivet.se)


Folkrörelsernas arkiv i norra Halland
Öppet tisdag-fredag för leveranser 10.00-16.00 (ej helgdagar).
Besök tisdagar & torsdagar 10.00-16.00 förbokas på tel. 0340-828 43.


 

Arkivet finns på fästningen i Karl XI:s / Kungens stall

Arkivet har öppet torsdagar 10.00-16.00 för bokade forskarbesök.

Kontakt:
Museiarkivet: 0340-828 46
Bildarkivet: 0728-88 49 23
Folkrörelsearkivet: 0340-828 34
Anna-Lena Nilsson, länsarkivarie: 0340-828 34, 0723-61 66 44

NAD – sök våra arkiv i Nationella arkivdatabasen
DIGITALT MUSEUM – sök bland våra och andra museers bilder
SVENSKA DAGSTIDNINGAR – sök och läs i svenska dagstidningar från 1600-talet och framåt
ARKIV HALLAND  – organisation för halländska förenings- och näringslivsarkiv

Halland i litteraturen är en utmärkt bibliografi skapad av kommunbiblioteken och Högskolebiblioteket.

FOLKLIVSARKIVET

Folklivsarkivet består av uppteckningar, intervjuer, gårdsarkiv, personarkiv och mycket annat som är kopplat till museets verksamhetsområden och Hallands kulturhistoria. Du kan hitta uppgifter om seder och traditioner, byggnader, jordbruk och mycket annat.

BILDARKIV

I bildarkivet finns uppskattningsvis 1 miljon fotografier tagna mellan åren 1850 till idag. Det finns motiv från hela Halland och flera kända lokala fotografer finns representerade med originalmaterial; Severin Nilsson, Mathilda Ranch, Rune Öberg. Viss bildbyråverksamhet bedrivs. Kontakta museet för prisuppgifter och leveransvillkor.

URKLIPPSARKIV

Sedan början av 1900-talet har museet sparat tidningsurklipp rörande olika halländska ämnen som exempelvis Bockstensmannen, byggnader, nyhetshändelser, traditioner och annat som rör kulturhistora. Det personhistoriska urklippsarkivet innehåller födelsedags- och dödsnotiser om ca 32 000 personer med anknytning till Halland.

TIDNINGSARKIV

Museet har en stor samling dagstidningar från åren 1850-1950. Norra Hallands Tidning Vestkusten, Varbergsposten, Halland, Hallandsposten. Hallands Nyheter har vi dock inte.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I NORRA HALLAND

Folkrörelsearkivet ligger också i Karl XI:s/Kungens stall med ett stort antal arkiv från olika halländska föreningar.