Arkiv

Museets arkiv består av flera olika delar; Folklivsarkivet,
topografiska arkivet, urklippsarkivet, bildarkivet, filmarkivet, ljudarkivet

 

FOLKLIVSARKIVET

Folklivsarkivet består av uppteckningar, intervjuer, gårdsarkiv, personarkiv och mycket annat som är kopplat till museets verksamhetsområden och Hallands kulturhistoria. Du kan hitta uppgifter om seder och traditioner, byggnader, jordbruk och mycket annat.

BILDARKIV

I bildarkivet finns uppskattningsvis 1 miljon fotografier tagna mellan åren 1850 till idag. Det finns motiv från hela Halland och flera kända lokala fotografer finns representerade med originalmaterial; Severin Nilsson, Mathilda Ranch, Rune Öberg. Viss bildbyråverksamhet bedrivs. Kontakta museet för prisuppgifter och leveransvillkor.

URKLIPPSARKIV

Sedan början av 1900-talet har museet sparat tidningsurklipp rörande olika halländska ämnen som exempelvis Bockstensmannen, byggnader, nyhetshändelser, traditioner och annat som rör kulturhistora. Det personhistoriska urklippsarkivet innehåller födelsedags- och dödsnotiser om ca 32 000 personer med anknytning till Halland.

TIDNINGSARKIV

Museet har en stor samling dagstidningar från åren 1850-1950. Norra Hallands Tidning Vestkusten, Varbergsposten, Halland, Hallandsposten är bara några av titlarna.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I NORRA HALLAND

Folkrörelsearkivet är en självständig organisation och arkivet finns inrymt i Kungens stall på fästningen.  I arkivet finns över 1000 föreningars arkiv – de allra flesta är hemmahörande i kommunerna Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

Idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, sällskapsföreningar, fackföreningar, politiska föreningar, jordbruksföreningar och många fler finns representerade. Tillsammans bildar de ett kulturhistoriskt intressant material som skildrar den svenska demokrati- och föreningskulturen från mitten av 1800-talet fram till idag.

Arkivet tar idag emot, ordnar och förtecknar, digitaliserar och tillgängliggör föreningsarkiv från aktiva föreningar mot en fast årsavgift. (för närvarande 200 kr/hyllmeter)

En av de största depåerna i folkrörelsearkivet är Nykterhetsfolkets länsarkiv, ett samlande arkiv för Hallands nykterhetsrörelser genom tiderna: iogtnto

Folkrörelsernas arkiv i norra Halland ingår i Folkrörelsernas arkivförbund: www.faf.nu

Folk i rörelse är en arkivpedagogisk hemsida utvecklat främst för gymnasieelever. Den är utvecklad av Skånes Arkivförbund och Arkiv Gävleborg. Arkivmaterialet på sidan får användas av skola och för privat bruk. För övrig användning kontaktas respektive arkivinstitution.

I Folkrörelsernas arkiv i norra Halland finns en unik samling märken deponerad av Varbergs Arbetarekommun. De flesta märken har anknytning till arbetarrörelsen vars framväxt speglas genom märken avsedda för ett kavajslag. I samlingen ingår en komplett uppsättning första majmärken från starten 1894.

För att söka i arkivet

 

Frågor till arkivet:

anna.larsson@museumhalland.se

anna-lena.nilsson@museumhalland.se

0340-828 46

Lottor, Varberg, museets arkiv

I Halland finns flera arkivorganisationer och en livaktig hembygdsrörelse – här länkar vi till dem!

Varje kommun i länet förvarar kommunala handlingar
och via kommunernas hemsida kan Du nå de kommunala arkiven

Andra givande länkar att använda sig av är:

  • Statens arkiv Från denna länk lotsas man till statliga myndighetsarkiv såsom Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven m.fl.
  • Även tidskriften Arkiv finns digitalt.
  • Halland i litteraturen är en utmärkt bibliografi skapad av kommunbiblioteken och Högskolebiblioteket.

 

Arkivens dag

Arkivens dag arrangeras årligen den andra lördagen i november. I hela landet bjuder arkiven in till fullmatade program med utställningar, visningar bakom kulisserna, föreläsningar och andra aktiviteter. Ta med hela familjen till en spännande miljö där dåtid och nutid möts.
Läs mer om arkivens dag på: Arkivens dag 2016

   

    Arkivens dag – 2:a lördagen i november!