Fredskongressen i Varberg år 1915

Fredsåret_bild av minnesskriften

 

PastedGraphic-3

Den 25-27 juni 1915 hölls en fredskongress i Varberg, samtidigt som kriget pågick ute i Europa. Vid kongressen deltog representanter för bland annat svenska freds-, kvinno- och nykterhetsföreningar men också en handfull utländska gäster.

 

I Folkrörelsearkivet på Varbergs fästning finns handlingar och tidningsklipp från konferensen. I arkivet finns också fanan för Varbergs fredsförening liksom några fotografier från kongressen.
Inför hundraårsjubileet av kongressen är det många som vill ta del av materialet. Ange Folkrörelsernas arkiv i norra Halland som källa.

Flera av filerna är tunga – använd gärna Google Chrome som webbläsare.

Minnesskrift för fredsdagarna i Varberg 25, 26, 27 juni 1915
Del 1 Minnesskrift för fredsdagarna i Varberg 25-27 juni 1915_Arkivhandling Folkrörelsernas arkiv i norra Halland
Del 2 Minnesskrift för fredsdagarna i Varberg 25-27 juni 1915_Arkivhandling Folkrörelsernas arkiv i norra Halland

Fredsskrifter. Allmänna svenska fredskongressen i Varberg 25-27 juni 1915
– innehåller dagordning, rapport från kongressen, antagna resolutioner
Fredsskrifter_Allmänna svenska fredskongressen 25-27 juni 1914_Arkivhandling Folkrörelsernas arkiv i norra Halland

Varbergsposten nr 37, 28 juni 1915
– artikel om konferensen
Varbergsposten nr 37_1915-06-28

Fotografier
GB2_6513

 

 

 

 

 

Styrelsen i Varbergs fredsförening, initiativtagare till kongressen. Foto Gustaf Björkström, arkivet, Hallands kulturhistoriska museum.
För fler bilder, se längst ner på sidan.

Om fredskongressen

Under midsommarhelgen 1915, 25-27 juni, hölls en fredskongress i Varberg. Svenska freds- och skiljedomsföreningen, med huvudsäte i Stockholm, men med flera lokalföreningar i landet, hade initierat kongressen i Varberg. Varbergs fredsförening grundades 1913 och var värd för kongressen och en av de deltagande föreningarna.

Samlingsplats var nuvarande Rosenfredsskolan som då var relativt nyuppförd. Södra Folkskolan som den då kallades, hade invigts 1910.

Vid kongressen i Varberg deltog 296 personer. De flesta representerade föreningar i Sverige, men det fanns också en handfull utländska gäster. Det var övervägande freds-, kvinno- och nykterhetsföreningar som deltog, men även arbetarekommuner, djurskyddsföreningar, fackföreningar m fl.

Under de två första dagarna pågick möten och sammankomster från tidig morgon till sen kväll. Sista dagen, söndagen, var sedan tidigare utlyst till en nationell ”Kvinnornas fredssöndag”. Från Arjeplog i norr till Malmö i söder samlades kvinnor och demonstrerade för fred. I Varberg samlades man på Påskberget för fredsdemonstration. Detta avslutade fredskongressen i Varberg 1915.

Resultatet

Kongressens resolutioner (en motion eller kraftig rekommendation) skulle överlämnas till de danska, svenska och norska regeringarna. De handlade bland annat om undertryckta nationers självbestämmande, protest mot kriget, organisation av fredsfolket inom landet och de skandinaviska folkens uppgift i fredsarbetet. I en av de tio resolutionerna föreslås att man skapar ett världsparlament där konflikter nationer emellan ska lösas utan krig och vapen.

Fredskongress under brinnande krig

Ute i Europa pågick vad vi senare skulle kalla för första världskriget. Sverige var inte direkt inblandat, men blev påverkat. Framförallt var det emellanåt stor brist på livsmedel och många svalt.

Varberg calling for peace

Genom VARBERG CALLING for Peace vill Varbergs kommun uppmärksamma 100-årsjubileet av fredskongressen, men framför allt fokusera på vår samtid och framtid och de utmaningar som finns här.
Läs mer+

Bok om fredskongressen i Varberg 1915 blir verklighet genom crowd funding

Inför fredsåret har Teater Halland initierat en bokproduktion som utgår från fredskongressen i Varberg 1915. Boken är en non-profit-satsning och ska finansieras genom crowd funding. Både privatpersoner, föreningar och företag är välkomna att bidra. Läs mer om bokprojektet och insamlingen+

Arkivbilder

Fredsåret_bild av minnesskriften

 

 

Minnesskrift för fredsdagarna i Varberg 25, 26, 27 juni 1915. Framsidan.
Foto Charlotta Sandelin/Hallands kulturhistoriska museum.

Fredskongressen hölls i Södra Folkskolan, nuvarande Rosenlundsskolan.

 

 

Fredskongressen hölls i Södra Folkskolan, nuvarande Rosenfredsskolan. Arkivet, Hallands kulturhistoriska museum.

Fana_Varbergs fredsförening

 

 

Fana. Varbergs Fredsförening.
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland. Foto Charlotta Sandelin/Hallands kulturhistoriska museum.

GB2_6513

 

Styrelsen i Varbergs Fredsförening.
Sittande från vänster: skräddarmästare N. J. Ljunggren, husägare Nils Fredriksson, fru Hedvig Benson.
Stående från vänster: sjökaptenen Charles F. Benson, tapetsören Axel Dahl, journalist A. C. Westlund och möbelhandlare C. J. Carlsson.
Foto Gustaf Björkström, arkivet, Hallands kulturhistoriska museum.

Midsommar på Påskberget. Arkivbild, Hallands kulturhistoriska museum.

 

 

Midsommarfirande på Påskberget.
Foto Matilda Ranch, arkivet, Hallands kulturhistoriska museum.

F-R-E-D

 

Logen 3560 Edenberga framtid av IOGT-NTO i Edenberga, troligen 1915.
Foto Nykterhetsfolkets Länsarkiv.

 

Regatta utanför fästningen i början av 1900-talet.
Arkivet, Hallands kulturhistoriska museum.

Varbergs fästning, tidigt 1900-tal. Arkivbild, Hallands kulturhistoriska museum.

 

Varbergs fästning, tidigt 1900-tal.
Foto Matilda Ranch, arkivet, Hallands kulturhistoriska museum.

Dela detta med dina vänner