Föremål

1916 bildades Norra Hallands Kulturhistoriska Förening vars samlingar ställdes ut i Mellersta valvet på Varbergs fästning. Vårt museum är fött!

Vårt halländska kulturarv – för framtiden!

Museets samlingar omfattar idag 70 000 kulturhistoriska föremål och 80 000 arkeologiska fynd. Samlingarna i Varberg speglar i huvudsak länets folkkultur med jakt, fiske, jordbruk, lanthushållning, dräkt och textil mellan 1800 och 1900. Museets samlingar är inrymda i två magasin i Varberg. Sök i våra samlingar på digitalt museum https://digitaltmuseum.se/owners/S-HKM  

Dela detta med dina vänner