Skola – Halland genom tiderna

Från inlandsis till badparadis

I utställningen får vi följa med på en tidsresa genom Halland från jägarstenålder till idag. Som introduktion till utställningen finns en karta över Halland som visar både platser och företeelser från olika tidsepoker.

Den halländska historien presenteras genom 18 olika teman, exempelvis Skatmossen – de levde vid inlandsisens rand, Krig och elände – från danskt till svenskt 1645, Utvandringen till USA – allt i en koffert.  Varje tema har fantastiska föremål så som skölden från Nackhälle, offrade järnåldersföremål från Käringsjön, Kulknappen – Karl XII:s dödskula? prosten Hjortbergs minnestavla och Johannes Nilssons målade bonad med stort bondbröllop. De mindre barnen har en egen historia att följa, bakom utställningens blå luckor.

Här finns möjligheter att göra visningar enligt Lgr 11 för alla åldrar och i många olika ämnen.

  • År 4-6: Hallands förhistoria – från istid till järnålder; medeltid och 1600-tal – Det danska Halland, krig och fred
  • År 7-9: 1700-tal – Adel, präster, borgare och bönder…och en kung; 1800-tal – Emigration och industrialism; 1900-tal – Statare, världskrig och badliv.
  • Gymnasiet: Halland genom tiderna- från istid till nutid; Halland i förändring och förvandling – från strandsittare till turism (1800-nu)

 

Medverkande
Museipedagog

Period
Hela året (med undantag för speciella evenemang)

 

Kontaktperson
Åsa Axberg
asa.axberg@museumhalland.se
0340-828 35

Kontakt bokning
Marie Antonsson
marie.antonsson@museumhalland.se
0340 – 828 45

Målgrupp
Årskurs F–9, gymnasiet, särskolan.

Programmets längd
60 minuter

Publik/gruppstorlek
Max 25 personer

Pris
400 kr/klass
(800 kr/klass utanför Halland)

Övrigt
Hallands kulturhistoriska museum omfattas av Region Hallands
reserabatt
.

 

Allt i en koffert – emigrationen är ett av arton teman i utställningen Halland genom tiderna

Nackhälleskölden

 

 

 

Dela detta med dina vänner