Skola – visningar och utställningar höst 2017

Inlagt den i kategorin Skolbesök.

Under hösten finns det all anledning att besöka Hallands kulturhistoriska museum och Varbergs fästning. I utställningen Borgen kan du på ett lekfullt sätt lära dig mer om medeltiden. Se och upplev Bockstensmannen och hör historien om det unika fyndet. Visningen ”Fångarna på Varbergs fästning” tar er till fängelsehålorna och berättelserna levandegör dessa människoöden. FOTOSALONGEN 2017  diskuterar identitet och vår fästningsvisning berättar om byggnadens historia och uppkomst. Här finns mycket som sätter igång tankarna och historieintresset!
Klicka nedan på nyhetsbrev och utbud för mer utförlig information.

Boka visningar i våra basutställningar ”Halland genom tiderna”, ”Konstnärskolonin Varbergsskolan” eller ”Bockstensmannen”.
Boka visningar för tillfälliga utställningar, teater och teman.

NYHETSBREV

2017-08-23 Nyhetsbrev Förskola höst 2017
 2017-08-23 Nyhetsbrev Låg- och mellanstadiet höst 2017
2017-08-23 Nyhetsbrev Högstadium höst 2017
2017-08-23 Nyhetsbrev gymnasium höst 2017

Utbud skola: utställningar och visningar

Kontaktuppgifter Hallands kulturhistoriska museum
Bokning kontakta: Marie Antonsson, 0340-828 45

Frågor runt pedagogik, kontakta:
Åsa Axberg, museilektor, 0340-828 35
asa.axberg@museumhalland.se

Inger Alebo, museipedagog, 0340-828 33
inger.alebo@museumhalland.se

Amalia Friberg Jedström, museipedagog, 0340-828 30 (vxl)
amalia.friberg@museumhalland.se

Dela detta med dina vänner