Skola

Hej och välkomna till en ny termin på Hallands kulturhistoriska museum! 

Våren har varit väldigt speciell och många av er som tänkte komma hit fick avstå. Museet har varit öppet hela tiden men vi har vidtagit alla försiktighetsåtgärder som har behövts på grund av Covid-19. Vi vet inte ännu vad som kommer att hända i höst, men vi har bestämt oss för att gå ut med alla möjligheter vi har och öppnar upp för bokning av visningar under hela hösten.  Om vi sedan måste ställa in eller göra begränsningar så löser vi det. Vårt mål är som vanligt att skräddarsy er upplevelse här hos oss på Hallands kulturhistoriska museum och Varbergs fästning.

Välkomna på lärarvisning tisdagen den 1 september kl. 15.30. Vi bjuder på fika och berättar om höstens nya visningar.  Anmäl er senast den 31 augusti till sabine.svensson@museumhalland.seeller tel. 0340 – 82831.

En viktig nyhet för hösten är att det regionala mobilitetsstödet, som gäller alla kommuner i Halland utom Varberg, kan bokas så länge pengarna räcker – först till kvarn gäller! Ni får både resa och visning betald. Men bara så länge pengarna räcker!

Utbud för skola höst 2020

Åsa Axberg, Inger Alebo och Amalia Friberg. Pedagogerna.

Praktisk information

Bokning

Bokningen har öppet måndag till fredag kl. 10–12
Ring Marie Antonsson eller Sabine Svensson på tel. 0340 – 82845

Museipedagoger

Amalia Friberg Jedström
0760 23 14 11, amalia.friberg@museumhalland.se
Museiprogram och fästningsvisningar.

Inger Alebo
0760 26 68 21, inger.alebo@museumhalland.se
1600-tal och fästningens historia, Bockstensmannen.

Åsa Axberg
0760 23 21 34, 0340- 828 35 asa.axberg@museumhalland.se
Forntiden, konst, workshops och skapande skola.

Visningarna av Varbergs fästning kan bokas tom den 15 oktober. Det handlar om Sveriges och Danmarks historia genom 700 år och turen går ju mestadels utomhus. Kläder efter väder!
I höst fortsätter vi att visa ”Spåren under staden”, en utställning om arkeologi och den medeltida staden Getakärr med utgångspunkt från utgrävningarna i samband med tunnelbygget i Varberg. De arkeologiska utgrävningarna pågår, men av säkerhetsskäl får man inte göra visningar på plats. Utställningen kommer att kompletteras med nya fynd – så fort de hittas!  Spåren under staden 360°…
Under hösten kommer vi också att göra visningar i den nya utställningen ”Rädd” som handlar om våra rädslor och fobier. En riktig upplevelseutställning och en viktig diskussionsutställning. Utställningen berör såväl dåtidens som dagens rädslor med iscensättningar och fotografier där vi får en chans att fundera kring vad vi egentligen är rädda för.
En av våra nyheter är en Upptäcktsvandring – som fungerar som introduktion till ämnet historia för de allra yngsta.  Det är en lekfull, interaktiv upptäcktsfärd genom museet och Hallands historia.
För gymnasiet har vi två intressanta bokningsbara program i höst. I det ena – Makt, kön och likabehandling använder vi oss av museets basutställningar för att diskutera dessa viktiga frågor. I museets ombyggda Folkrörelsernas arkiv i norra Halland på Varbergs fästning kommer den lilla vandringsutställningen från Sveriges Riksdag, ”Fira demokratin” att visas under perioden 3 oktober – 22 november 2020. Utställningen handlar om beslutet att införa allmän och lika rösträtt för drygt 100 år sedan. Den kompletteras även med lokalt material. Visning bokas genom museet och här ingår också en introduktion till arkivkunskap.

 

Skola