Skola

Välkommen till Hallands kulturhistoriska museum och Varbergs fästning våren 2019! Som vanligt kan du boka ett besök med visning i de ordinarie basutställningarna om Bockstensmannen, Halland genom tiderna och Varbergsskolan under hela hösten. Om du vill utforska museet på egen hand tillsammans med din klass eller grupp är ni även välkommen att göra det. 

Aktuella visningar  och program, se här under för årskurs:

Förskola F-3

Grundskola årsk. 4-9

Gymnasiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbud för skola höst 2019 Kontakta museilektor Åsa Axberg, 0340-828 35, eller asa.axberg@museumhalland.se. För bokning, kontakta Marie Antonsson, 0340-828 45.          

Skola