För eleven

Nyfiken på BOCKSTENSMANNEN?

Klicka in på www.museumhalland.se/bockstensmannen Här hittar du fakta och bilder.

Sök i våra arkiv via din dator

Arkiv är en fantastisk källa till historien! Dokument och fotografier kan berätta om hur man har levt i gamla tider. Museet samlar också in samtida dokument och fotografier som kan bli underlag för framtida forskning och informationssökning.

Delar av museets arkiv med arkivförteckningar samt hela arkivbeståndet med arkivförteckningar för Folkrörelsernas arkiv i norra Halland finns nu sökbart på nätet tack vare ett samarbete med Hallands Arkivförbund.

Du når beståndskatalogen genom att klicka på Hitta Arkiv i Halland.

Här söker Du antingen i de samordnade databaserna eller också på respektive institution.

Tveka inte att kontakta 1:e arkivarie Anna-Lena Nilsson, 0340 – 828 34,
eller arkivassistent Anders Andersson , 0340 – 828 43 för ytterligare uppgifter om våra olika arkivbestånd.

Folk i rörelse

Folk i rörelse är en webbplats där arkivdokument från Sveriges föreningsarkiv är samlat. Det är ett nytt digitalt läromedel som behandlar om folkrörelsernas och demokratins framväxt. Urvalet är gjort med tanke på gymnasieskolan, men är givetvis öppet att använda för såväl allmänt intresserade som studiecirklar och andra lärandemiljöer.

Klicka på länken Folk i rörelse+

Arkivmaterialet som tillgängliggörs på Folk i rörelse får användas inom skolan och för privat bruk. För övrig användning kontaktas respektive arkivinstitution som förvarar dokumentet. Allt textinnehåll ägs av utgivaren, som är föreningsarkivens samorganisation Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).

 

 

Bockstensmannen har en egen hemsida!

Bild: Folk i rörelse

Dela detta med dina vänner