För lärare och elever

Här har vi samlat resurser som du som elev eller lärare kan använda för att lära dig mer om museets samlingar och

Museets app & audioguide

Ladda gärna ner museets app i samband med ditt museibesök!
Appen innehåller fördjupad information om museets utställningar och dess föremål samt runt Varbergs fästning med språkval svenska, engelska och tyska.
Ladda ned appen på Google Play eller App Store med söknamn museumhalland.

Filmer från UR Samtiden

I åtta korta filmer som UR-play spelade in när de besökte oss i slutet av januari berättar medarbetare på Hallands kulturhistoriska museum, Hallands konstmuseum och Kulturmiljö Halland om en rad skilda ämnen som är delar i serien ”Länsmuseerna berättar”.

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar | UR Play

Vi byggde Varbergs fästning

År 1618, efter 40 års arbete, stod Varbergs fästning färdig. Den låg strategiskt placerad i Östdanmark som skydd mot anfall från Sverige. Inger Alebo, museipedagog, berättar om maktkampen mellan Sverige och Danmark, men framför allt återger hon en bild av de kvinnor och män som utförde arbetet på platsen och hur deras livsvillkor kunde se ut. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum.

Bockstensmannen – ett fynd med många berättelser

Ett av museisveriges mest kända fynd är Bockstensmannen och har sedan han hittades 1936 aldrig upphört att fascinera. Förste antikvarie Christina Andersson-Wiking berättar om Bockstensfyndet och vilka värdefulla kunskaper som Bockstensmannens kvarlevor har bidragit med och hur det har gjort att vi kan komma den medeltida människan nära. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum.

Folkligt badande och kurortsliv i Halland

Under sommarmånaderna fördubblas Hallands befolkning och stränderna intas av människor från när och fjärran. Förste antikvarie Christina Andersson-Wiking berättar om badlivet från allmogens hälsokällor och nakenbad till borgerlighetens kurortsliv, det folkliga friluftsbadandet och dagens spa. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum.

Mellan himmel och helvete – halländska kyrkotakmålningar

I var femte halländsk sockenkyrka finns idag bevarade takmålningar tillkomna från slutet av 1600-talet och fram till början av 1800-talet. Charlotte Skeppstedt, antikvarie, berättar om himlingarna som är unika för Västsverige. Taken tillkom i en tid när de medeltida kyrkorna rustades upp och byggdes till. Då de västsvenska kyrkorna saknade medeltida tegelvalv slogs trävalv över kyrkorummen. Inspelat den 25 januari på Hallands kulturhistoriska museum.

Hur man fäktades på medeltiden?

Hur fäktades man med ett långsvärd på medeltiden? Museipedagog Joakim Løfgren berättar om olika tekniker och han går igenom svärdets olika delar. Han visar skillnaden mellan den snabba och effektiva medeltidsfäktningen och den fäktningen som visas i Hollywoodfilmer idag. Joakim Løfgren fäktas dessutom tillsammans med Norah Kohle. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum.

Dela detta med dina vänner