Lärarhandledning

Folk i rörelse

Bockstensmannen har en egen hemsida!

Bockstensmannen

Bockstensmannen fascinerar alla åldrar! Mer information med fakta och bilder finns på www.museumhalland.se/bockstensmannen

Arkiv

Tveka inte att kontakta 1:e arkivarie Anna-Lena Nilsson , 0340 – 828 34, eller arkivassistent Anders Andersson , 0340 – 828 43 för information om våra olika arkivbestånd.

Sök i våra arkiv via din dator

Arkiv är en fantastisk källa till historien! Dokument och fotografier kan berätta om hur man har levt i gamla tider. Museet samlar också in samtida dokument och fotografier som kan bli underlag för framtida forskning och informationssökning.

Delar av museets arkiv med arkivförteckningar samt hela arkivbeståndet med arkivförteckningar för Folkrörelsernas arkiv i norra Halland finns nu sökbart på nätet tack vare ett samarbete med Hallands Arkivförbund.
Du når beståndskatalogen genom att klicka på Hitta Arkiv i Halland. Här söker Du antingen i de samordnade databaserna eller också på respektive institution.

Sägner

– Vad är en sägen?

Här är några kriterier som gör att en berättelse kallas för en sägen:

  • Sägnen berättas med anspråk på att bli trodd.
  • Den tilldrar sig i en vardagsvärld, där vi kan känna igen oss, men den har övernaturliga inslag. Orsaken till sägnen är ofta att förklara något som man inte kan förstå, och det övernaturliga ger svaret.
  • Berättelsen anger ofta konkreta ortsnamn och har med namngivna personer, vilket gör att lyssnaren får en känsla av att det är en sann historia. Men vid närmare granskning brukar den namngivna personen vara rätt svår att identifiera.
  • Sägner var och är ett sätt att bearbeta rädsla för det ovanliga och främmande. Detta hör även vår tid till, med oro för “råttor i pizzan” eller nya terrordåd från Usama bin Ladin.
  • Dödsångest, rädsla och längtan efter kärlek är något som vi delar med våra förfäder, och folkets röst som beskriver detta hittar du i sägnerna!

Hämta museets lärarhandledning (pdf) om sägner här

Ladda ner museets lärarhandledning om sägner

 

Dela detta med dina vänner