The Distant Sound

Inlagt den i kategorin På gång.

Med inspiration från den danska, svenska och norska kustens geografi och kulturhistoria har konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstverket The Distant Sound. Från Världsarvet Grimeton Radiostation utanför Varberg sänds verket ut till nio offentliga platser, från Bornholm i söder till Moss i norr. I Halland hör du det i Varbergs hamn och vid Tjolöholms slott.

Den kända och internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz (f.1965) har tidigare arbetat med konst i offentliga miljöer i städer som Madrid, London och New York och 2010 tilldelades hon Turnerpriset. Hennes främsta kännetecken är ljudinstallationer. Genom att projicera exempelvis andning, sång eller instrument på en plats undersöker hon hur ljud kan fungera skulpturalt – skapa rum eller belysa arkitektur. Ljudinstallationerna sker ofta på platser som inspirerat henne genom historia, atmosfär eller akustik.

I sommar sänder hon sitt verk The Distant Sound från centrala Halland, Världsarvet Grimeton Radiostation. För att höra verket i Halland ska du ta dig till Tjolöholms slott eller ned till Varbergs hamn och området runt Fästningen och Kallbadhuset. Verket hörs under en minut varje helslagen timma mellan kl 10 och 18 och består av toner, inspelade med horninstrument och tagna ur äldre, internationella radiovinjetter. Med detta vill Philipsz uppmana oss att reflektera över vårt lokala kulturlandskap i en ny kontext.

“With my work I am trying to bring an audience back to their
environment, not the opposite. What I am trying to do is
make you aware of the place you are in while heightening
your own sense of self”.
/Susan Philipsz

The Distant Sound sker på uppdrag av In Site, ett EU-baserat samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Danmark som syftar till att synliggöra vårt gemensamma kulturarv och landskap i området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Inom In Site medverkar bland annat Hallands Konstmuseum och Region Halland. Världsarvet Grimeton Radiostation, Varbergs kommun samt Tjolöholms slott är lokala samarbetspartner.

Guidad visning

Curator/projektledare Anna Johansson och projektledare Caroline Mårtensson berättar tillsammans om The Distant Sound i Varbergs hamn den 26/7 kl 13.45 (samling vid Kallbadhuset) och vid Tjolöholms slott 27/7 kl 13.45 (samling vid slottets huvudentré).

 

The Distant Sound presenteras i tre länder på nio platser
Punkt Ø – Galleri F 15, Moss, Østfold fylkeskommune
Isegran, Fredrikstad
Skeppssättningen Blomsholm, Strömstad
Hällristningen Aspeberget i Vitlycke, Tanum
Hällristningen Skomakaren i Backa, Lysekil
Tjolöholms slott, Fjärås
Varbergs hamn
Ystads hamn
Helligdomsklipperne, Bornholm

 

Susan Philipsz berättar om The Distant Sound (film 8 min)

Läs mer om In Site

 

Dela detta med dina vänner