Varbergs stads historia

Orten Getakärr, belägen 1 km norr om Varbergs nuvarande torg, är känd från dokument redan år 1062

Så här kan man tänka sig utsikten från kyrkbacken i Getakärr vid 1300-talets mitt.

Flera handelsplatser under medeltid

Nyligen har arkeologer funnit den exakta platsen för denna köpstad. Bebyggelse och hantverk har funnits där troligen från 1100-talet in på 1400-talet. Två skepp daterade till 1100-talets slut har hittats i anslutning till Gamla Köpstad. Möjligen kan handelsplatsen ha ett samband med den rika järnframställningen i Sibbarp-Tvååkerområdet fram till 1100-talet. Från 1200-talet finns det ett belägg på en ort kallad Aranäs vid Viskans mynning på Årnäshalvön

Staden som flyttade

Ca 1310 blev orten Getakärr stad – en kyrkoruin vittnar fortfarande om detta. Aranäs var redan försvunnen och Gamla Köpstad förlorade i betydelse. Under andra halvan av 1300-talet fick Getakärr namnet Varberg efter borgen på klippan. Getakärr/Varberg fick ca år 1400 konkurrens av staden Ny Varberg placerad fyra km norr om den nuvarande staden.

Vi vet inte exakt varför en andra stad bildades, men en anledning kan vara att Getakärr/Varberg blivit för underordnad borgens makthavare. Vi vet också att Ny Varbergs invånare två gånger (1434-1436 och 1534-1536) gjort uppror mot borgen.

Ny Varberg blev snabbt den större staden och Getakärr/Gamla Varberg försvann. Lämningar efter ett kloster samt vallgravar kan fortfarande ses på platsen (nära riksväg 40) och vittnar om stadens betydelse. Handeln med Tyskland och England var livlig.

Svenskarna erövrade och förstörde Ny Varberg 1565 och 1612, vilket gjorde att staden flyttades närmare fästningen. I skuggan av de mäktiga murarna lades 1612 först staden på Platsarna för att därefter 1666 flyttas till sitt nuvarande läge. Ingen svensk stad har man låtit flytta så många gånger som Varberg.

KURORTSTADEN

Varberg var under 1600- och 1700-talen, jämte Halmstad, Hallands största stad. Torget var centrum för handeln med den omgivande landsbygden. Men staden var i ett nationellt perspektiv liten och sent industrialiserad.

Varberg är känd som havskurort från 1800-talets mitt. Fortfarande präglar den gamla kurortsbebyggelsen staden: varmbadhuset, Societetsrestaurangen och det orientaliskt inspirerade kallbadhuset bildar tillsammans en unik miljö. Även idag kan man leva kurortsliv i de nämnda byggnaderna. Tångbaden och behandlingarna sker numera på olika hotell i staden och i Apelviken. Varberg är kanske den stad som har starkast kurortstraditioner i Sverige.

Kring 1890 kom en grupp konstnärer för att måla den idylliska staden och landskapet vid havet. Det var Nils Kreuger, Karl Nordström och Richard Bergh, vilka tillsammans kom att kallas Varbergsskolan.

1900-TALETS VARBERG

Vid 1800-talets slut förvandlades Varberg alltmer till en industristad. Cykelfabriken Monark var länge den dominerande fabriken. Men det fanns även textil-, metall-, sten- och betongindustri. Från 1970-talet ligger de stora industrierna på Väröhalvön: Ringhals kärnkraftverk och Värö pappersmassefabrik och sågverk. Sedan 1960-talet är sjukhuset en stor arbetsgivare.

Trots kraftig expansion under 1900-talet har Varbergs stadskärna ändå behållit sin charmiga småstadskaraktär. Torget är fortfarande kantat av kyrka, sparbank och stadshotell samt f d rådhus. Torghandeln är sommartid bland de livligaste i landet.

Varberg har förutom kurbad också en lång och unik havsbadtradition. Här finns vid klipporna söder om fästningen de separerade nakenbaden för herrar och damer,  härstammande från arbetarbefolkningens dopp i havet under sommaren. Vid bondbyn Apelvikens sandstrand utvecklades camping- och badlivet redan under 1930-talet. Idag är Apelviken Sveriges bästa vindsurfarvatten.

Borgen Varberg som den kan ha sett ut från havet på 1300-talet. Varberg hade ett bra läge på en klippa nära en naturlig hamn.

Borgen Varberg som den kan ha sett ut från havet på 1300-talet. Varberg hade ett bra läge på en klippa nära en naturlig hamn.

Fiskare möter societetsdam på stranden ca 1890. Foto: Severin Nilson

Se en film om Varbergs historia som kurortsstad

Dela detta med dina vänner