Älskade björk – tavlor, konst & fotografi

Björktavlor är en del av vårt kulturarv som nästan har försvunnit. Denna en gång så folkkära kulturyttring  erkänns idag varken som folkkonst eller finkultur – men har en egendomlig förmåga att väcka frågor.

Det kan handla om god och dålig smak, skam och stolthet, folkhemmets uppgång och fall, personliga minnen, poesi, drömmar och längtan. Curatorerna och samlarna Staffan Backlund och Borghild Håkansson har visat sin utställning med björktavlor på museer och konsthallar runt om i Norden. 2013 visades den i Seattle och i Minneapolis, USA.

Älskade björk är en nyproducerad utställning gjord särskilt för Hallands kulturhistoriska museum, som innehåller ca 1000 björktavlor från den största samlingen i världen. Dessutom visar vi konstverk i näver designade av ClaesMikael Svensson. Han arbetar med kroppslig gestaltning och ett fördjupat undersökande av historiskt handarbete.  I utställningen ingår även ett urval fotografier från boken Björk – Trädet, människan och naturen av författarna Bertil Hertzberg och Marit Stigsdotter .

Foto: Bertil Hertzberg