BORÅS GOES WEST

Varberg är de flesta boråsares sanna sommarstad!  Med Tore G. Wärenstams stiftelses omfattande konstsamling som nu visas här i Rikssalen på Varbergs fästning vill museet manifestera och stärka banden mellan Borås och Varberg.  Utställningen utgör ett representativt urval av konstverk framställda av de ca 40 konstnärer  –  med  anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden –  vars verk  ingår i den Wärenstamska samlingen och är inköpta sedan 2000-talets början. De flesta av de utställda verken finns idag som en deposition på Borås Konstmuseum, vars samlande på samtidskonst i stort bygger på Tore G. Wärenstams stiftelses samlingar.

På utställningen möter vi helt åtskiljda uttryck;  från Eva Hilds graciösa skulpturer – skulpturer som idag åtnjuter global uppmärksamhet – till målaren Jarl Ingvarssons synbarligen brutala och expressiva måleri, till den alltför tidigt bortgångne mästerfotografen Lars Tunbjörks epokgörande fotografier.  Tre konstnärer med odiskutabel lyskraft, som kan mätas med de starkaste namnen inom svensk konsthistoria, och som kanske de flesta besökare redan är väl förtrogna med.  Men måhända kan också möten med konstnärer som Sven-Erik Johansson, tvillingarna Johan och Mikael Lindberg och  Göran Ivarsson överraska och väcka lika starka känslor. Eller med Marta Runemarks magnifika skulpturstruts.  Eller med de frågor och den förundran som Eva Klassons närgångna fotografier av den egna kroppen väckt allt sedan hennes internationella genombrott för drygt fyra decennier sedan.

En annan fråga av intresse i detta sammanhang är hur det kommer sig att Borås med omnejd har kunnat producera så många framstående konstnärer?  Är det det textila arvet som krävt kunskaper inom design, färg och form som bidragit till en kollektiv känsla för den konstnärliga näringen?  Har Knallebygdens månghundrade traditioner av att hitta produkter som väcker ett berättigat bruks- och habegär spelat in?  Eller är det så enkelt, helt enkelt, som att ett kluster av begåvade konstnärssjälar befruktar och inspirerar till en uppåtgående spiral av kunskap, talang och framgång!

Det var i samband med sin 60-årsdag 1968 som chefredaktör Tore G. Wärenstam (1908-1980) lade grunden till den stiftelse som bär hans namn och som idag är helägare av Borås Tidning, som i sin tur är hälftenägare av Gota Media AB. Stiftelsen firar sitt 50-årsjubileum med denna utställning på Varbergs fästning!

I ”BORÅS GOES WEST” visas verk av följande konstnärer:

Lena Björn, Olle Brandqvist, Marie Capaldi, Ann-Sofie Claesson, Kerstin Dahl-Norén, Kerstin Danielsson, Roj Friberg, Hans Gothlin, Eva Hild, Jarl Ingvarsson, Göran Ivarsson, Sven-Erik Johansson, Peder Josefsson, Roland Kempe, Eva Klasson, Hans Lannér, Johan Lindberg, Mikael Lindberg, Marta Runemark, Ingalill Sjöblom, Lars Tunbjörk, Maurits Ylitalo och Lars-Åke Åberg.

HASSE PERSSON
Curator

PRESS

Lokala Nyheter Halland 10/6 2018

 

Bilder från Vernissage 3 juni 2018