Borgen

Ett medeltida äventyr för alla!

I fästningens äldsta hus, den medeltida borgen från slutet av 1200-talet, fi nns
ett rum fyllt av upplevelser och aktiviteter. Här fi nns en dräktgarderob, en kunglig
tron, medeltida spel, fabeldjur mm.
Måla mönster till en egen vapensköld, spela medeltida spel, leka medeltida
lekar, teckna och måla fabeldjur, prova kläder i vår dräktgarderob, låt dig
fotograferas på den kungliga tronen, lyssna på medeltida musik, lär dig mer
om Borgens historia.

Till sommaren kan man även titta in i drakens grotta och karda samt spinna ull.
4.7–13.8 är Borgen bemannad med värd som hjälper till i verkstaden.