DEMOKRATI PÅGÅR

Vad är rättvisa? Hur blir ett land demokratiskt? Vad är ett demokratiskt samtal? I Forum för levande historias utställning Demokrati pågår som öppnar i februari får elever i årskurs 4-6 göra demokrati tillsammans. Utställningen vänder sig även till allmänheten.