Fotosalongen Varberg 2015

Fotosalong med tema konflikt, fred, rättvisa och engagemang

Starka bilder från krig, konflikter, miljöförstöring och människohandel kan verka förlamande, men med Fotosalongen vill vi väcka engagemang! Fotosalongen bjuder på en blandning av fotografier av krigets fasor, miljöförstöringens konsekvenser och barns utsatthet, men också hoppingivande bilder. Från samma konfliktområden visas bilder där barn leker och går i skolan och unga kvinnor engagerar sig för att hjälpa andra kvinnor.

Två svenska prisbelönta fotografer deltar i Fotosalongen – Niclas Hammarström med bilder från Syrien och Jonas Gratzer med bilder från Asien. Hammarströms bild av nioårige Alladin som samlar tomhylsor vid frontlinjen i Aleppo vann ”Årets bild” 2014 och är en av Hammarströms bilder som belyser barns lidande i konfliktområden.

Trots allt elände i världen, går det att göra skillnad och arbeta för fred på många olika sätt. I Fotosalongen visas bilder från barnhemmet Varberg Home of Peace i norra Tanzania. Tack vare ett initiativ från Varberg samt ideella krafter och insamlade medel från hela Sverige får 40 utsatta barn möjlighet att växa upp i trygghet och gå i skolan.

Dessutom visas alla deltagande bilder från Fotomaraton, självklart också de på teman som kan kopplas till fred. Fotomaraton är en årlig tävling där deltagarna får fotografera utifrån fem givna teman.

Fotosalongen är en del av VARBERG CALLING for Peace, en freds- och hållbarhetssatsning i Varberg som uppmärksammar att det är 100 år sedan Den Allmänna Fredskongressen ägde rum i Varberg. Kongressen 1915 diskuterade strategier för hållbart fredsarbete och formulerade tio resolutioner för att nå en bestående världsfred. I Folkrörelsearkivet på Varbergs fästning finns handlingar, fotografier och tidningsklipp från Den Allmänna Fredskongressen.

Foto: Niclas Hammarström.

Banner-VBG-CALLING