FOTOUTSTÄLLNING OM VRAKFYNDET

Med anledning av att en järnvägstunnel grävs genom Varberg görs omfattande arkeologiska utgrävningar. I augusti 2021 gjordes ett spektakulärt fynd i form av ett skeppsvrak. Museets fotograf Charlotta Sandelin dokumenterade undersökningen av skeppet och bilderna kommer att ställas ut i Kafé Längan. Arkeologerna som genomfört undersökningen skriver såhär om skeppsvraket på sin blogg:

Båten är byggd med så kallad klinkteknik, drygt 15 meter bevarad längd men runt 18 meter lång ursprungligen och cirka 6 meter bred så den är ganska stor och relativt flatbottnad. Ingen liten roddbåt alltså. Materialet är mestadels furu men enstaka delar är av ek. I nuläget gör vi en försiktig datering av båten till 1500–1700-tal. När vi är klara med undersökningen och dokumentationen och har fått analyssvaren från den dendrokronologiska dateringen (årsringsdatering) kommer vi att kunna snäva in åldern rejält. Vi kommer också att få veta var den kommer ifrån.

Båten har använts för last och frakt längs med den grunda, ofta sandiga kusten, men har förmodligen även kunnat seglas lite längre sträckor i till exempel Kattegatt.

Läs mer om skeppsvraket här.