Monas värld – Hit kommer ingen mer

Sommar efter sommar återvände konstnärinnan Mona Johansson till Varberg för att teckna och måla. Med ett öga och en känsla för detaljer dokumenterade hon stadsmiljöer som nu gått förlorade – hit kommer ingen mer. Hennes bildskatt är idag en oanad kulturhistorisk källa som visar på vikten av att vårda och bevara vårt gemensamma kulturarv.

Privat var Mona Johansson en passionerad samlare av affischer. Hennes intresse för affischer inleddes strax efter kriget då hon av en händelse fick sin första affisch. Hon har “köpt, fått, tiggt och stulit” affischer under årens lopp. I museets samlingar finns hennes affischsamling på ca 1300 affischer från mitten av 1900-talet och framåt.

I utställningen visas ett urval av Mona Johansson litografier tillsammans med fotografier av staden idag, samt delar av hennes omfångsrika affischsamling.

141208  Mona Johansson  141208  Mona Johansson