Sommarprogram 2018

HÄNDER VARJE DAG | DAILY GUIDED TOURS AND EXHIBITIONS
4/7-12/8 

VISNINGAR | GUIDED TOURS 

10.30 Introduktion till Bockstensmannen

11.00 Stolthet och Trolldom | Dramatiserad vandring

11.30 Fästningsvisning | Guided tour english text is available

12.00 Stolthet och Trolldom | Dramatiserad vandring

12.15 Jakten på vem? | Barnföreställning

12.30 Introduktion till Bockstensmannen

13.00 Stolthet och Trolldom | Dramatiserad vandring

13.30 Fästningsvisning | Guided tour english text is available

14.00 Stolthet och Trolldom | Dramatiserad vandring

14.15 Jakten på vem? | Barnföreställning

14.30 Introduktion till Bockstensmannen

15.00 Stolthet och Trolldom | Dramatiserad vandring

15.30 Fästningsvisning | Guided tour english text is available

16.00 Stolthet och Trolldom | Dramatiserad vandring

MUSEUM

10.00-18.00 Café / Butik / Shop / Utställningar / Exhibitions: 

Bockstensmannen / Bocksten Man, Halland genom tiderna / Halland through the ages, 

Konstnärskolonin varbergsskolan / An artist colony – Varberg school, Borås goes west, Borgen

11.00-17.00 BORGEN | Bemannad medeltida verkstad | Staffed medieval workshop

10.00-18.00 BORÅS GOES WEST | Årets stora sommarutställning i Rikssalen