SPÅREN UNDER STADEN

Arkeologi i en strandkant
En utställning i samband med bygget av Varbergstunneln och de stora arkeologiska utgrävningarna som projektet medför.

När den nya järnvägen mellan Varberg och Borås skulle anläggas och hamnen utökas under senare delen av 1800-talet, fylldes delar av den dåvarande strandkanten igen. Det är just i det området som nya och omfattande arkeologiska utgrävningar görs under 2020.

Vad är det som ligger dolt under fyllnadsmaterialet? Kommer utgrävningarna att ge oss ny kunskap om de människor som levt i staden och om hur de använt området? Kommer de fynd som hittas att vara grunden för nya rön om Varbergs och Hallands historia?

I utställningen presenteras inte bara föremål och fynd från de aktuella utgrävningarna, utan även material från tidigare arkeologiska utgrävningar och den information de gett oss om hur staden har flyttat, vuxit och förändrats från medeltid till idag.

Bland annat berättas om Gamla Köpstads hamn och om järnet som skeppades ut därifrån till övriga Danmark under medeltiden, om den medeltida staden Getakärrs 400-åriga historia samt om Ny Varberg, som under nästan 200 år låg några kilometer norr om dagens Varberg innan staden förstördes av svenskarna 1612.

En del av utställningen berättar i text och bild om när tåget kom till staden och hur det förändrade kommunikationerna med omvärlden.

Hur tror du att den nya järnvägstunneln, som är den största förändringen i Varberg i modern tid, kommer att förändra staden?

Bilder från invigningsdagen 4 april 2020