Speglingar

SPEGLINGAR – samtida konst möter konsthistoria.

Till sommarens stora utställning i rikssalen på Varbergs fästning har Hallands kulturhistoriska museum bjudit in tio samtida halländska konstnärer att inspireras av en mångfald konsthistoriska verk ur samlingarna och skapa egna, nya verk.

Den 11 juni 2017 invigs utställningen ”Speglingar” på Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning och innehåller då tio teman, där varje inbjuden konstnär presenterar egen, ny och aldrig tidigare visad konst, tillsammans med och inspirerad av de konstverk de valt ur samlingarna på Hallands Konstmuseum.

Konstnärerna har fritt fått välja verk ur samlingarna på Hallands Konstmuseum och har bland annat valt konst ur den halländska konsthistorien såsom Erik Olson och Waldemar Lorentzon från Halmstadgruppen, Nils Kreuger från Varbergsskolan. Sven X-et Erixson, Olle Baertling, Carl Magnus, Olle Ängkvist, Edvin Öhrström, Hardy Strid och Roj Friberg från 1900-talet. Bland de kvinnliga konstnärerna finns bland andra Sigrid Hjertén, Thea Ekström, Anna Berg och samtida konstnärer som Marta Runemark och Lotta Antonsson. Det som visas från samlingarna är i huvudsak måleri, men även teckning, foto, akvarell, grafik och skulptur.

Konstnärer ur samlingarna: Alexander von Humboldt, Anna Berg, Birgit Margareta Allen-Haage, Carl Magnus, Edvin Öhrström. Erik Olson, Hardy Strid, Lotta Antonsson, Margareta Lennmark, Marta Runemark, Nils Kreuger, Olle Baertling, Olle Waller, Olle Westam, Olle Ängkvist, Oscar Ohlsson, Pierre Olofsson, Ragnar Sandberg, Roj Friberg, Sigrid Hjertén, Sven X-et Erixson, Thea Ekström, Waldemar Lorentzon

Utställningen är ett regionalt samarbete mellan Hallands kulturhistoriska museum, Hallands Konstmuseum, Konst i Halland och Region Halland.

Medverkande konstnärer är:

Bengt Johansson

Född 1941 i Vänersborg, bosatt i Glommen, Falkenberg. Utbildad på Valands konsthögskola, Göteborg. Arbetar med måleri, skulptur, teckning, grafik, akvarell, scenografi. Arbetat med offentliga utsmyckningar. Utställningar i Sverige och Europa. Representerad i kommuner, landsting, kulturhus, konstmuseer samt Statens Konstråd.  ”Jag har många förebilder inom konsten. Är intresserad av det lyriska och poetiska i färg, ljus och form med samtidig rörelse och stillhet. Vill uttrycka detta i mitt måleri till helhet och känsla. Min inspiration är naturen och det nära vardagslivet.”

Har valt tre verk av Ragnar Sandberg.

Carina Fogde

Född 1960 i Filipstad, bosatt i Tvååker. Utbildad konstnär och leg gymnasielärare inom bild och formgivning, bildterapeut och konstvetenskap. Arbetar främst med måleri, skulptur/objekt och grafik. Många utställningar nationellt och internationellt i hela Europa, Asien och USA. Representerad i stat, kommun och regioner. Flertalet stipendier i urval Thor Fagerkvist, 2016, Varbergs kulturpris 2015 och Ferlinstipendiet 2015 samt First Prize in Abstract Art, 2015 och Leonardo First Prize in Painting 2011, Contemporary Art Biennale, Italien.

Har valt verk av Lotta Antonsson, Anna Berg och Nils Kreuger.

Viktor Chapovalov

Född 1955, bosatt i Kungsbacka. Utbildad vid Högskolan för Design, St. Petersburg, Ryssland samt Konstfack, Stockholm. Arbetade tidigare i Ryssland med utsmycknings- och skissuppdrag, affischer, reklam och grafisk design samtidigt som han var verksam som konstnär. Arbetar i huvudsak med måleri. Har haft flertalet utställningar både i Sverige och utomlands. Arbetar också som bildlärare. ”Jag experimenterar med kompositioner med förenklade abstrakta former och minimala nyanser. Den kreativa processen är en spännande resa och ett försök att fånga andan som fyller mig med stor glädje”

Har valt verk av Pierre Olofsson, Carl Magnus och Olle Baertling.

Henrik Stenberg

Född 1975 i Västerås, bosatt i Laholm. Utbildad vid Västerås konstskola, Pernbys målarskola, Gerlesborgsskolan, Stockholm samt Konstfackskolan i Stockholm. Arbetar främst med måleri men även med teckning, performance, musik, skulptur och textil. Utställningar i Sverige och Europa.  ”I mitt konstnärskap lyfter jag fram, betonar och skruvar till företeelser, hållningar och estetiska uttryck i människans värld och i historien, oftast med en humoristisk ingång.”

Har valt verk av Olle Westam, Alexander Humboldt och Erik Olson

Kerstin Trollberg

Född 1930 i Östersund, bosatt i Laholm. Utbildad i Stockholm, Paris och Italien. Arbetar med måleri, skulptur och teckning. Representerad på Statens Konstråd, landsting, kommuner och museer i Sverige. ”Motiven hämtar jag mer eller mindre ur samma källa, det blir oftast djur eller människor varvat med någon nonfigurativ målning. Oavsett hur jag arbetar så har ljus och linjer stor betydelse för mig.”

Har valt verk av Olle Baertling, Sven X-et Erixson och Sigrid Hjertén.

Eva Waller

Född 1949 i Övertorneå och uppväxt i Umeå. Bosatt i Eldsberga, Halmstad. Utbildad vid Fria Målarskolan i Halmstad. Arbetar i huvudsak med måleri. Är representerad vid regioner, kommuner och museer i Sverige. ”Ämnet för mina bilder hämtar jag mest ur mitt inre och söker hela tiden en adekvat form. Ofta blir det en blandning av fantasi och verklighet. ”

Har valt verk av Roj Friberg, Waldemar Lorentzon och Marta Runemark.

Jonas Ellborg

Född 1954, bosatt i Varberg.  Utbildad vid KV Konstskola och Hovedskous Målarskola. Arbetar i huvudsak med måleri och grafik. Undervisar vid Falkenbergs Konstskola sedan han var med och startade den 1984. Representerad på bland andra Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd samt landsting och kommuner.  ”När penseldrag läggs till penseldrag dyker så småningom strukturer upp. Vissa plockas bort efterhand, som i ett ”plockepinn”, och jag vänder och vrider på bilden under arbetets gång.”

Har valt verk av: Olle Waller, Olle Ängkvist och en teckning av en okänd konstnär.

Lisa Burénius

Född 1963. Bosatt i Södra Näs, Varberg. Utbildad vid HDK Göteborg. Arbetar med måleri, scenografi och offentliga gestaltningsuppdrag. Har ställt ut runt om i Sverige och utomlands. Förklarar förhållandet till sitt skapande med – “Lika delar kaos och ordning. Detta är själva grundförutsättningen. Att släppa taget och ändå ha kontroll. Att inte behöva begripa eller förklara men ändå vara helt säker på vad som ska göras. Att lita på intuitionen ”

Har valt två verk av Thea Ekström

Thomas Frisk

Född 1941 i Halmstad, bosatt i Haverdal, Halmstad. Studier vid Konstfackskolan i Stockholm. Har under 40 år arbetat med många tekniker, ofta i samband med utsmyckningar t.ex. måleri, grafik, stengods, betong, foto, film, mosaik, järnsmide, laminat m.fl. Ställt ut separat och i grupp i Sverige och Europa. Har utfört uppdrag för Statens Konstråd, kommuner och landsting. Finns representerad på många museer i Sverige och övriga världen. Arbetar för närvarande i huvudsak med måleri och keramik.

Har valt verk av Hardy Strid, Roj Friberg och Felix Hatz.

Inger Andersson

Född 1967. Bosatt i Kinnared, Hylte. Utbildad vid Konsthögskolan Valand, Göteborg samt utomlands. Har en masterexamen i konstvetenskap om folkkonst och sydsvenskt bonadsmåleri. Arbetat främst med måleri men även teckning, grafik, foto, installationer, film och collage. Representerad i en rad kommuner, landsting samt Statens konstråd och Sveriges riksdag. ”I en lång serie landskap har motivet ständigt bearbetats, färgskala och uttryck förändrats, likt naturens och människans skiftningar. Det som hela tiden är närvarande är motsvarigheter i landskapet”.

Har valt verk av Oscar Ohlsson, Birgit Allen-Haage och Margareta Lennmalm.