Vårsalongen 2017

Vårsalong 2017

Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong 2017
Årets Vårsalong genomförs i ett nytt samarbete mellan Hallands Konstförening
och Hallands kulturhistoriska museum. Sedan 1933 har konstnärer med
halländsk anknytning lämnat in sina verk för bedömning av en jury, som i år
bestod av Claudia Schaper, intendent på Kristianstads Konsthall och Björn
Wetterling, ägare av Wetterling Gallery i Stockholm.
I år lämnade totalt 211 konstnärer in verk till bedömning och 29 stycken
kom med på Vårsalongen. Av de antagna är det en stor spridning i åldrar
och en ganska jämn fördelning över Halland. En tredjedel är debutanter.
Sammanlagt är 80 verk av de mest skilda tekniker med i utställningen.

 

Konstlördag i Varberg 8/4

Utställningar pågår och visas i många lokaler runt i Varberg.
Kl 14.00 Plats: Hallands kulturhistoriska museum
Guidad visning av Vårsalongen. Daniel Sanjay från Hallands Konstförening visar utställningen. Dessutom presenterar
inbjudna konstnärsstipendiater sina egna verk.
Kl 16.00 Lokal: Mässen med ingång från borggården mitt emot museet.
Hallands Konstförenings årsmöte på Varbergs fästning.

Guidad visning 14/5

Kl 14.00 Plats: Hallands kulturhistoriska museum
Guidad visning av Vårsalongen. Daniel Sanjay från Hallands Konstförening visar utställningen.