Vi byggde Varbergs fæstning

22 september – 11 november 2018

Den danske kungen Christian IV lät bygga Varbergs fästning, men vilka var det egentligen som byggde?
I utställningen träder några av dem fram ur de historiska dokumenten och får liv i ljud, bild och film! 

Den danske kungen Christian IV lät bygga Varbergs fästning som stod färdig 1618. Att låta bygga en fästning låter inte så slitsamt. Men att verkligen bygga den? Nu träder de fram ur fästningens skugga, några av de män och kvinnor vars liv kom att präglas av det enorma byggprojektet. Möt stenhuggare, pliktfolk, murare, byggmästare, tegelbrännare, bönder, skeppare och många andra som alla bidrog till att fästningen efter trettio års byggnation kunde stå färdig 1618.

I arkiven hittar vi deras namn på kvittenser och lönelistor i räkenskapsböcker. Vi vet exempelvis att Anders tegelbrännare under ett år kunde leverera 80 000 tegelstenar till bygget och att Börgis änka Bendte under några byggsäsonger bar jord och grus till arbetet med murarna, men uppgifterna om arbetarnas liv är knapphändiga. Genom att pussla ihop fragmenten försöker vi ge en bild och förmedla en känsla av arbetet vid bygget och låter dig möta några av männen och kvinnorna bakom arkivnoteringarna i filmade iscensättningar. Mer fakta om bygget och arbetarna får du i de expertfilmer som visas i utställningen.

VARBERG FOTOMARATON 2018
I utställningen visas också alla deltagares bilder från Fotomaraton Varberg 2018.