Skolprogram hösten 2019

Åsa Axberg, Inger Alebo och Amalia Friberg. Pedagogerna.

Museipedagoger
Åsa Axberg 0340 – 82835 asa.axberg@museumhalland.se
Inger Alebo 0340 – 82833 inger.alebo@museumhalland.se
Amalia Friberg Jedström 0340–82830, vx amalia.friberg@museumhalland.se
Bokning:
Marie Antonsson och Sabine Svensson, el. 0340 82845, vardagar 10–12

I höst har vi 30 olika visningar/program att erbjuda, för alla åldrar. Som vanligt erbjuder vi program i våra basutställningar; ”Bockstensmannen”, ” Halland genom tiderna”och ”Konstnärskolonin Varbergsskolan”, där vi anpassar visningarna till årskurs och läroplan. Vi har också två tillfälliga utställningar, ”Butiken för omöjliga saker”och ”Vinnare och förlorare i svenska natur”. Under hösten, t.o.m. september gör vi också visningar på museets filialer, museerna Fågelboet i Vessigebro samt Båtmuseet i Galtabäck.I december erbjuder vi som vanligt korta visningar i den julpyntade Bexellska ryggåsstugan,som ligger centralt i Varberg. Visningarna av Varbergs fästningdär vi går utomhus bokar vi tom oktober. Vi publicerar programmen uppdelade efter skolår i tre olika kataloger. Du hittar dem här: Utbud för skola höst 2019 

Lärarvisning “Butiken för omöjliga saker”
Höstens stora utställning för barn och alla andra som handlar om ord, konst och finurligt återbruk. Välkommen till en lärarvisning av ”Butiken för omöjliga saker” tisdagen den 3 september kl. 15.30 -17.00
Vi bjuder på fika! Anmäl dig på telefon 0340 – 82831. Fortbildningen är kostnadsfri, men uteblir man utan att lämna återbud debiterar vi 200 kr. Boka visningar i utställningen som pågår tom 12 januari 2020.

Barnen medeltidsdagar
Tillsammans med Varbergs kommun och medel från det statliga projektet ”Skapande skola” kommer museet för andra året i rad att genomföra ”Barnens medeltidsdagar” den 5–6 september, för åk 4 
i Varbergs kommun. Projektet genomförs under två dagar och förra året deltog ca 600 personer totalt. Under en dag får en skolklass delta i olika workshops som handlar om musik, kläder, hantverk, arkeologi med visningar och tipspromenad. Dagen inleds med Riddarens ankomst och avslutas med musik och gemensam dans på Borggården. 
Är ni en skola utanför Varberg som vill ha en egen medeltidsdag? Eller bara vill komma på studiebesök? Anmäl detta till Åsa Axberg asa.axberg@museumhalland.se

Fästningsvisningar
Vårt historiska program om Varbergs fästnings och Hallands historia där vi gör en rundtur på fästningen, går ner i bastioner och in i fängelsehålan kan bokas t.o.m. oktober.

Lärarvisning ”Vinnare och förlorare i svensk natur”
Höstens stora utställning om rikssalen med fantastiska fotografier av naturfotografer i Sverige har ett mycket intressant miljötema. Det handlar om djur och natur från hela Sverige men här visas också en halländsk del med lokala fotografer. Kom till vår lärarvisning tisdagen den 17 september kl. 15.30 -17.00.
Vi bjuder på fika!
Anmäl dig på telefon 0340 – 82831. Fortbildningen är kostnadsfri, men uteblir man utan att lämna återbud debiterar vi 200 kr. Boka visningar i utställningen som pågår tom 17 november.
Höstlov Vecka 44 har vi höstlov här på museet med ett fullspäckat program för stora och små. Se vidare på vår hemsida: www.museumhalland.se.

Julvisningar i Bexellska ryggåsstugan
Årets korta kostnadsfria visningar med max 15 elever i vår julpyntade suga från 1700-talet kan bokas den 16 december. Är du nyfiken och vill se den själv först? Välkommen på visning söndagen den 15 november så vi håller stugan öppen för allmänheten med visningar och fika.

Skapande skola
Vi erbjuder skapande skolprogram som omfattar visningar och workshop. Ta kontakt med museilektor Åsa Axberg 0340–82835, asa.axberg@museumhalland.seför mer information. 
Skolor i Varbergs kommun ska ansöka om projektpengar (till kommunen) i början av 2020.Ta kontakt med oss så skräddarsyr vi Ert projekt. Vi har jobbat med hembygdsresa för åk 4. Medeltidsdagar, Stadsvandringar och bild mm

Resestöd utanför Varbergs kommun
Fråga efter resestöd när du bokar en visning. Resestödet är ett bidrag från Region Halland och gäller för förskolor och skolor tom gymnasiet utanför Varbergs kommun. Tel. 0340 – 82845, vardagar mellan 10–12.

Dela detta med dina vänner