Fästningens Historia

Klippan som borgen står på har kallats Wardberg långt innan fästningen
och staden Varberg fanns

 

Modell av fästningen ca 1780

Medeltiden, borgen på klippan

1200-talet

Första ledet i namnet – Ward – betyder vakt. Redan under förhistorisk tid utnyttjades klippan för bevakning. Om fiender närmade sig stranden tändes en stor eld (vårdkase) som signal för försvar. En borg byggdes först vid 1200-talets slut.

Den danske kungen Erik Klipping mördades och danske greven Jacob Nielsen, innehavare av norra Halland, anklagas för mordet och lät som skydd bygga en borg på Wardberget under åren 1287-1300. Norra slottslängan finns kvar från denna tid.

 

1300-tal

1300-talet var en orolig tid och under perioden 1305-1365 bytte Varberg styre och ibland även rike inte mindre än åtta gånger. Varberg blev en av kronans borgar. Magnus Eriksson, Albrekt av Mecklenburg och drottning Margareta var kungligheter som tidvis huserade på Varbergs slott.

Under åren 1343-1344 var Magnus Eriksson med följe ofta i Varberg. Troligtvis hade Magnus med sig sin drottning Blanka, känd från folkvisan ”Rida, rida ranka …”. Från 1365 stabiliserade sig förhållandena och Danmark styrde Varberg i nästan 300 år framåt.

1500- och 1600-tal, kanoner och fästning

1500-tal

Nordiska sjuårskriget rasade mellan Danmark och Sverige åren 1563-1570. Under 1500-talet hade vapenarsenalen utvecklats från pil, spjut, stenslunga och armborst till kanoner.

Nu räckte inte slottsbyggnadens försvarskonstruktion med stenmurar kring en borggård till. Man måste istället bygga ett yttre försvarsverk med stora stenbeklädda jordvallar och bastioner för att vara skyddad mot fiendens kanoner. Fästningsbygget påbörjades 1588.

1600-tal

Kung Christian IV var den makthavare och byggherre som genomförde det nya försvarssystemet i samarbete med den holländske arkitekten Hans van Steenwinckel. Under en arbetsdag var ca 1000 bönder sysselsatta med att frakta sten och jord till fästningsbygget. Man beräknar att det totala antalet dagsverken från Hallands bönder under de 30 år byggandet pågick var ca 2 miljoner.

Varbergs fästning blev 1618 ett av Europas modernaste försvarsverk, men blev därefter aldrig invecklad i något krig. 1645 slöts Freden i Brömsebro, där det bestämdes att Halland och Varberg skulle tillhöra Sverige.

1700- 1800- och 1900-tal, militärer, fångar och kultur

1700-tal

Den svenska militären skötte fästningen under det fredliga 1700-talet. Det finns ett omfattande ritningsmaterial från denna tid som bl a visar de många reparationsarbetena.

Varbergs fästning – och dess roll i Hallands historia

 Boken som tar greppet om 700 år av fästningens historia! Läs mer+ 

1800-tal

1830 upphörde Varbergs fästning att vara militär anläggning. Försvarsmakten satsade på Karlsborgs fästning istället. Man föreslog att Varbergs fästning skulle sprängas. Dessbättre gick inte förslaget igenom.

Delar av fästningen hade under 1600-, 1700- och 1800-talen använts till förvaring av fångar. Men den stora fångepoken inträffade 1848-1881 då 400-500 interner vistades här samtidigt. 1856 byggdes ett cellfängelse, innan dess hade de intagna förlagts i stora gemensamma rum. Fångarna sysselsattes främst med stenhuggeri.

1900-tal

Under 1900-talet har fästningens byggnader tagits över av museum, vandrarhem och res-tauranger. Fästningen har omvandlats från en ganska hemsk plats till ett ställe för kultur- och utsiktsnjutning.

Alltsedan Freden i Brömsebro har Varbergs fästning fått stå orörd för krigshärjningar, men naturligtvis inte från tidens gnagande tand. Idag förvaltar och vårdar Statens Fastighetsverk i samarbete med Hallands kulturhistoriska museums slott och fästning.

Dela detta med dina vänner