Kontakt

Hitta till museet


Visa större karta

Kontakt och personal

Just nu kan det vara problem att nå personalens mobiltelefoner pga byte av leverantör – kontakta i så fall växeln: Tel: 0340 – 828 30

Besöksadress/Postadress Hallands kulturhistoriska museum Varbergs fästning, 432 44  VARBERG Telefon 0340 – 828 30 E-post info@museumhalland.se

Bexellska ryggåsstugan Träslövsvägen 1 i Varberg Båtmuseet i Galtabäck Galtabäcks hamn, ca 1 mil söder om Varberg Fågelboet i Vessigebro Skyltat från gamla E6, vid Vessigebro kyrka Vessigebro, 1,5 mil nordost om Falkenberg

Personal i alfabetisk ordning

Inger Alebo Museipedagog Ansvarig guide 0760-26 68 21,  0340 – 828 33

Anders Andersson  Arkivassistent Folkrörelsearkivet 0340-828 43 0728-88 49 23

Christina Andersson-Wiking  1:e antikvarie 0705 – 294 549, 0340 – 828 37

Marie Antonsson Butiksansvarig Reception, bokningar 0340 –  828 45

Åsa Axberg Museilektor Utställningar, pedagogik 0760-23 21 34, 0340 – 828 35

Alf Bengtsson Chef serviceavdelningen 0340 – 828 30 (vxl)

KristinaBrixon

Kristina Brixson Antikvarie Chef föremålsavdelningen 0760 – 358718

Jakob Brandqvist Kommunikatör 0729-95 55 41 0340 – 828 41

JasperCato

Jasper Cato Konservator 070-348 09 40

Elisabeth Fahrman Arkivarie 0728-88 49 23

Amalia Friberg Museipedagog 076 – 11 71 963

CamillaHasselstrom

Camilla Hasselström Magasinsföreståndare 0340 – 131 30

Curry Heimann Museichef 0723 – 713 232

Zade Hoti Lokalvårdare 0340 – 828 30 (vxl)

 

Leif Häggström Leif Häggström Antikvarie, arkeolog, Föremålsavdelningen 070-5480919

UllaJohansson

Ulla Johansson Digitalisering 0340 – 67 73 26

Ola Jäverbo Utställningstekniker 0763 – 43 41 47 0340 – 828 30 (vxl)

Anna Larsson Arkivarie 0340-828 46

 

LarsLjungberg

Lars Ljungberg Vaktmästare 0793-36 45 37, 0340 – 828 30 (vxl)

Limor Zuback  Ekonomiansvarig 0733-83 73 86

Anna-Lena Nilsson 1:e arkivarie Chef arkivet Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 0340 – 828 34 0723 – 61 66 44

KimmoRasenen

Kimmo Räsänen Digitalisering / Dataansvarig 0760-26 23 97, 0340 – 828 30 (vxl)

Charlotta Sandelin_Foto Ann-Sofi Lindqvist

Charlotta Sandelin Fotograf / Layout 0340 – 828 40

KatarinaSimebjar

Katarina Simebjär Digitalisering 0340 – 67 73 26

Sabine Svensson Museiassistent Reception, order, butik 0340 – 828 31

GunillaUhlmann

Gunilla Uhlmann Syateljé 0340 – 828 42