Kontakt

Hitta till museet

 


Visa större karta

 

Kontakt och personal

Besöksadress/Postadress
Hallands kulturhistoriska museum
Varbergs fästning, 432 44  VARBERG
Telefon 0340 – 828 30
E-post info@museumhalland.se

Bexellska ryggåsstugan
Träslövsvägen 1 i Varberg

Båtmuseet i Galtabäck
Galtabäcks hamn, ca 1 mil söder om Varberg

Fågelboet i Vessigebro
Skyltat från gamla E6, vid Vessigebro kyrka
Vessigebro, 1,5 mil nordost om Falkenberg

 

Personal i alfabetisk ordning

Inger Alebo
Museipedagog
Ansvarig guide
0340 – 828 33

Anders Andersson 
Arkivassistent
Folkrörelsearkivet
0340 – 828 43

Christina Andersson-Wiking
1:e antikvarie
Chef publika avdelningen
0340 – 828 37

Marie Antonsson
Museiassistent
Reception, bokningar, butik
0340 –  828 45

Åsa Axberg
Museilektor
Utställningar, pedagogik
0340 – 828 35

Alf Bengtsson
Chef serviceavdelningen
0340 – 828 30 (vxl)

KristinaBrixon

Kristina Brixson
Antikvarie
Tf Chef föremålsavdelningen
0760 – 358718

Jakob Brandqvist
Kommunikatör
0729-95 55 41
0340 – 828 41

JasperCato

Jasper Cato
Konservator
0340 – 842 38

CamillaHasselstrom

 

Camilla Hasselström
Magasinsföreståndare
0340 – 131 30

 

Curry Heimann
Museichef
0723 – 713 232

Zade Hoti
Lokalvårdare
0340 – 828 30 (vxl)

UllaJohansson

Ulla Johansson
Digitalisering
0340 – 67 73 26

Anna Larsson, arkivassistent

Anna Larsson
Arkivansvarig/registrator
0340-828 46

AnnSofiLindqvist

Ann-Sofi Lindqvist
Arkivassistent
Bildarkiv
0340 – 828 32

 

IngelaLindstrom

Ingela Lindström
Digitalisering
0340 – 828 43

LarsLjungberg

Lars Ljungberg
Vaktmästare
0340 – 828 30 (vxl)

MarieMessmann

Marie Messmann
Ekonomiansvarig
0340 – 828 39

Peter Mollerus

Peter Mollérus
formgivare/teknisk samordnare
0708-25 90 77

AnnaLenaNilsson

Anna-Lena Nilsson
1:e arkivarie
Chef arkivet
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland
0340 – 828 34
0723 – 61 66 44

KimmoRasenen

Kimmo Räsänen
Digitalisering
0340 – 828 30 (vxl)

Charlotta Sandelin_Foto Ann-Sofi Lindqvist

Charlotta Sandelin
Fotograf / Layout
0340 – 828 40

KatarinaSimebjar

Katarina Simebjär
Digitalisering
0340 – 67 73 26

Agneta Svensson
Butiksansvarig, reception, bokningar
0340 – 828 31

GunillaUhlmann

Gunilla Uhlmann
Syateljé
0340 – 828 42

PabloWikingFaria

Pablo Wiking-Faria
1:e antikvarie
Historisk forskning
0340 – 828 36