Kontakt

Hitta till museet

 


Visa större karta

 

Kontakt och personal

Besöksadress/Postadress Hallands kulturhistoriska museum Varbergs fästning, 432 44  VARBERG Telefon 0340 – 828 30 E-post info@museumhalland.se

 

Bexellska ryggåsstugan Träslövsvägen 1 i Varberg Båtmuseet i Galtabäck Galtabäcks hamn, ca 1 mil söder om Varberg Fågelboet i Vessigebro Skyltat från gamla E6, vid Vessigebro kyrka Vessigebro, 1,5 mil nordost om Falkenberg  

Personal i alfabetisk ordning

Inger Alebo Museipedagog Ansvarig guide 0340 – 828 33

Anders Andersson  Arkivassistent Folkrörelsearkivet 0340-828 43 0728-88 49 23

Christina Andersson-Wiking 1:e antikvarie Chef publika avdelningen 0340 – 828 37

Marie Antonsson Butiksansvarig Reception, bokningar 0340 –  828 45  

Åsa Axberg Museilektor Utställningar, pedagogik 0340 – 828 35

Alf Bengtsson Chef serviceavdelningen 0340 – 828 30 (vxl)

KristinaBrixon

Kristina Brixson Antikvarie Chef föremålsavdelningen 0760 – 358718

Jakob Brandqvist Kommunikatör 0729-95 55 41 0340 – 828 41

JasperCato

Jasper Cato Konservator 070-348 09 40

 

Elisabeth Fahrman Arkivarie 0728-88 49 23  

 

Amalia Friberg Museipedagog 076 – 11 71 963

CamillaHasselstrom  

Camilla Hasselström Magasinsföreståndare 0340 – 131 30

Curry Heimann Museichef 0723 – 713 232

 

Zade Hoti Lokalvårdare 0340 – 828 30 (vxl)

Leif Häggström Leif Häggström Antikvarie, arkeolog, Föremålsavdelningen 070-5480919

UllaJohansson

Ulla Johansson Digitalisering 0340 – 67 73 26


 

Ola Jäverbo Utställningstekniker 0763 – 43 41 47 0340 – 828 30 (vxl)


   Anna Larsson, arkivassistent

Anna Larsson Arkivarie 0340-828 4

LarsLjungberg

Lars Ljungberg Vaktmästare 0340 – 828 30 (vxl)

Limor Zuback Vik. Ekonomiansvarig 0733-83 73 86

AnnaLenaNilsson

Anna-Lena Nilsson 1:e arkivarie Chef arkivet Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 0340 – 828 34 0723 – 61 66 44

KimmoRasenen

Kimmo Räsänen Digitalisering / Dataansvarig 0340 – 828 30 (vxl)

Charlotta Sandelin_Foto Ann-Sofi Lindqvist

Charlotta Sandelin Fotograf / Layout 0340 – 828 40

KatarinaSimebjar

Katarina Simebjär Digitalisering 0340 – 67 73 26

Sabine Svensson Museiassistent Reception, order, butik 0340 – 828 31

GunillaUhlmann

Gunilla Uhlmann Syateljé 0340 – 828 42