Kontakt

Hitta till museet


Visa större karta

Kontakt och personal

Besöksadress/Postadress Hallands kulturhistoriska museum Varbergs fästning, 432 44  VARBERG Telefon 0340 – 828 30 E-post info@museumhalland.se

Bexellska ryggåsstugan Träslövsvägen 1 i Varberg Båtmuseet i Galtabäck Galtabäcks hamn, ca 1 mil söder om Varberg Fågelboet i Vessigebro Skyltat från gamla E6, vid Vessigebro kyrka Vessigebro, 1,5 mil nordost om Falkenberg

Personal i alfabetisk ordning

Inger Alebo
Museipedagog Ansvarig guide
0760-26 68 21,  0340 – 828 33

Anders Andersson 
Arkivassistent Folkrörelsearkivet
0340-828 43 0728-88 49 23

Marie Antonsson
Butiksansvarig Reception, bokningar
0340 –  828 45

Åsa Axberg
Museilektor Utställningar, pedagogik
0760-23 21 34, 0340 – 828 35

Alf Bengtsson
Chef serviceavdelningen
0340 – 828 30 (vxl)

KristinaBrixon

Kristina Brixson
Antikvarie, chef, Samlingsavdelningen
0760 – 358718

Jakob Brandqvist
Kommunikatör
0729-95 55 41 0340 – 828 41

Elisabeth Fahrman
Arkivarie
0728-88 49 23

Amalia Friberg
Museipedagog
076-023 14 11

CamillaHasselstrom

Camilla Hasselström
Magasinsföreståndare
0340 – 131 30

Jesper Hillbom
Vik. Museiassistent, Reception
0340 – 828 30 (vxl)

Zade Hoti
Lokalvårdare
0340 – 828 30 (vxl)

Leif Häggström 
Leif Häggström Antikvarie, arkeolog, Samlingsavdelningen
070-5480919

Eric Knutsson
Museiassistent
0340 – 67 73 26

UllaJohansson

Ulla Johansson
Digitalisering
0340 – 67 73 26

Ola Jäverbo
Utställningstekniker
0763 – 43 41 47 0340 – 828 30 (vxl)

Cajsa Lagerkvist
Museichef
0760 – 226366, 0340 – 828 30 (vxl)

Anna Larsson
Arkivarie
0340-828 46

LarsLjungberg

Lars Ljungberg
Vaktmästare
0793-36 45 37, 0340 – 828 30 (vxl)

AnnaLenaNilsson

Anna-Lena Nilsson
Länsarkivarie, Arkivchef
0340 – 828 34 0723 – 61 66 44

KimmoRasenen

Kimmo Räsänen
Digitalisering / Dataansvarig
0760-26 23 97, 0340 – 828 30 (vxl)

Charlotta Sandelin_Foto Ann-Sofi Lindqvist

Charlotta Sandelin
Fotograf / redaktör för bild och sociala medier
0340 – 828 40

KatarinaSimebjar

Katarina Simebjär
Digitalisering
0340 – 67 73 26

Sabine Svensson 
Museiassistent Reception, order, butik (föräldraledig t o m januari 2022)
0340 – 828 31

GunillaUhlmann

Gunilla Uhlmann
Syateljé
0340 – 828 42

Susanne Wilhelmsson
Chef publika avdelningen
076-030 34 59

Limor Zuback
Ekonomiansvarig
0733-83 73 86